ČLÁNOK
Uplynulý týždeň podielovým fondom neprial
19. júna 2002

Uplynulý týždeň otvoreným podielovým fondom veľmi neprial. Veľmi mierne zhodnotenie sa podarilo dosiahnuť okrem fondov peňažného trhu iba dlhopisovým fondom. Ostatné fondy investujúce do akcií, strešné fondy a väčšina zmiešaných fondov stratili na hodnote. Vyplýva to z údajov Asociácie správcovských spoločností.

Medzi dlhopisovými fondmi dosiahol najväčší zisk Dolárový dlhopisový fond, ktorý spravuje Tatra Asset Management (TAM). Hodnota tohto podielu oproti predchádzajúcemu týždňu stúpla o 1,47 %. Jednopercetný nárast hodnoty dokázal už len Dollar-Rent spravovaný Volksbank s rastom o 1,29 %.

Vývoj na svetových akciových trhoch v minulom týždni spôsobil, že hodnoty podielov podielových fondov, ktorých portfólio tvoria práve akcie, klesala. Najväčšie straty zaznamenal fond Europa-Invest, ktorý spravuje Volksbank, keď sa prostriedky vložené do fondu znehodnotili o 6,5 %. Equity Fund Internet spravovaný KBC stratil 5,99 % a Európsky technologický od TAM 5,6 %.

Zmiešané fondy boli poznačené vývojom akciových trhov, a tak väčšina z nich stratila na hodnote. Najvýraznejšie poklesol AAF – Zahraničný rastový fond o 2,66 %. Na druhej strane sa najviac darilo s rastom 0,37 % Programinvestu od J&T Asset Management.

Fondy peňažného trhu zaznamenali rast s výnimkou Konto – peňažného fondu od Istro Asset Managementu, ktorý klesol o 0,1 %. Strešné fondy zasa všetky poklesli až na Master Fund ČSOB – Konzervatívny, spravovaný KBC, ktorý stúpol o 0,17 %. Najväčšiu stratu hodnoty na úrovni 4,51 % mal Modern Times od Volksbank.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS