ČLÁNOK
Uplynulý týždeň neprial akciovým ani strešným fondom
31. júla 2001

Uplynulý týždeň neprial fondom investujúcim svoje prostriedky do akcií a rovnako ani strešným fondom. Najväčšie znehodnotenie pritom zaznamenal strešný fond VB-Modern Times spravovaný spoločnosťou Volksbanken-KAG, ktorého podiely poklesli o 5,64 %. Vyplýva to z údajov zverejnených Asociáciou správcovských spoločností (ASS).

Len trom fondom investujúcim svoje prostriedky do akcií sa podarilo zhodnotiť svoje podiely. Najúspešnejšie boli dva fondy správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund, keď technologický fond posilnil o 0,85 % a podiely KBC Equity Fund Oil vzrástli až o 2,25 %. Americký akciový fond spravovaný spoločnosťou Tatra Asset Management (TAM) zhodnotil svoje prostriedky o 0,19 %. Najväčšie znehodnotenie zaznamenal internetový fond spoločnosti KBC Equity Fund s poklesom podielov o 5,59 %.

Viac sa darilo dlhopisovým fondom združeným v asociácii, keď vyše polovica z nich zhodnotila svoje prostriedky. Najvyšší 0,9-percentný nárast medzi nimi zaznamenal Euro dlhopisový fond správcovskej spoločnosti TAM. Hneď za ním sa umiestnil Eurofond od VÚB Asset Management (VÚB AM), ktorý za uplynulý týždeň posilnil o 0,85 percenta. Najmenej sa darilo Dolárovému dlhopisovému fondu rovnakej spoločnosti, ktorého podiely poklesli o 1,02 %.

Eurofond spoločnosti VÚB AM zaknihoval pozitívny vývoj hodnoty podielu predovšetkým z dôvodu rastu všetkých dlhopisových aktív fondu. Nárast podporilo hlavne posilnenie slovenských eurobondov ako dlhopisov Štátneho fondu cestného hospodárstva o 3,17 %. „Dodatočný nárast poskytol fondu aj výmenný kurz, keď euro posilnilo voči slovenskej korune,“ informoval Gabriel Hinzeller z VÚB AM.

Medzi zmiešanými fondmi sa opäť darilo fondom správcovskej spoločnosti J&T Asset Management (J&T AM). O viac ako 0,7 % sa podarilo zhodnotiť zmiešaným fondom Renta I-60 a Renta I-55. Zmiešaný fond Veri-Tresor od Veritas SG zaznamenal pokles svojich podielov o 2,91 percent.

„V najbližšom období naďalej očakávam zvýšenú volatilitu na svetových akciových trhoch v dôsledku neistoty okolo ďalšieho vývoja ekonomiky USA a Európskej únie,“ skonštatoval portfólio manažér J&T AM Vladimír Gešperík. Rozhodujúcim pre vývoj akciových trhov podľa neho bude stabilizácia jednotlivých makroekonomických ukazovateľov a oživenie americkej priemyselnej produkcie, ktorá už niekoľko mesiacov vykazuje kontinuálny pokles.

Medzi fondmi peňažného trhu sa najviac darilo výnosovému fondu Capital Invest Euro Cash od spoločnosti Capital Invest, ktorý zhodnotil o 0,8 %. Hneď za ním sa umiestnil rastový fond rovnakej správcovskej spoločnosti s 0,15-percentným nárastom svojich podielov.

Pre fondy fondov bol však uplynulý týždeň málo úspešný. Len konzervatívnemu fondu KBC Master Fund ČSOB od KBC Master Fund sa podarilo zhodnotiť svoje podiely, a to o 0,17 %. Hneď druhý strešný fond v poradí, KBC Master Fund Defensive rovnakej spoločnosti, zaznamenal znehodnotenie, a to o 0,78 %. Najmenej sa pritom darilo fondu VB-Modern Times spravovanému spoločnosťou Volksbanken-KAG, ktorý znehodnotil svoje podiely o 5,64 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS