ČLÁNOK
Uplatnenie zjednotenej sadzby dane z pridanej hodnoty sa zdá nevyhnutné
4. mája 2003

Popri väcšej razancii neplošného ale adresného znižovania výdavkov štátneho rozpoctu (ŠR) by sa mali podla analytika ING Bank Jána Tótha zvýšit spotrebné dane a zjednotit sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) už v tomto roku, a to co najskôr. Schodok ŠR sa totiž od konca uplynulého roka trendovo prehlbuje pre obrovský výpadok danových príjmov, najmä DPH. „Deficit ŠR ocistený o náklady na reštrukturalizáciu bánk a iné jednorazové príjmy dosiahol ku koncu apríla na báze posledných dvanástich mesiacov až 5,6 % hrubého domáceho produktu (HDP). Ku koncu roku 2002 pritom predstavoval 4,3 % HDP,“ uviedol Tóth.

Ak by mal tohtorocný deficit ŠR ocistený o náklady na reštrukturalizáciu bánk dosiahnut len 4,1 % HDP, treba ho podla analytika znížit do konca roka o 1,5 % HDP. „Po zarátaní jednorazového výpadku DPH v objeme 0,9 % HDP (co by mohlo byt možné v aktuálnej metodike ESA 95), akútna potreba znižovania deficitu sa javí na úrovni 0,6 % HDP,“ uviedol. Súcasný vývoj rozpoctového deficitu hovorí podla Tótha proti znižovaniu úrokových sadzieb.

Minister financií Ivan Mikloš už uplynulý týžden avizoval, že jeho ministerstvo pripravuje opatrenia týkajúce sa danových príjmov ŠR, ktorými chce dosiahnut, aby sa dodržali zámery ŠR a plánovaný deficit verejných financií na úrovni 5 % HDP. Jednou z možných riešení je podla neho aj zvýšenie niektorých spotrebných daní už v tomto roku, o zjednotení sadzieb DPH pred januárom 2004 však zatial ministerstvo financií podla Mikloša neuvažuje. Minister minulý týžden pripustil, že vývoj plnenia ŠR, najmä DPH, ukazuje na to, že niektoré jeho príjmy boli nadhodnotené.

Deficit ŠR dosiahol do konca apríla podla predbežných výsledkov 23,786 mld. Sk, co predstavuje plnenie rozpoctovanej úrovne až na 42,4 %. Celkové príjmy rozpoctu dosiahli za štyri mesiace 67,799 mld. Sk a objem celkových výdavkov predstavoval 91,584 mld. Sk. Na DPH, ktorá je najvýznamnejšou položkou ŠR, vyzbieral štát do konca apríla 23,653 mld. Sk, co je predstavuje len 23,8 % rocnej rozpoctovanej úrovne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS