ČLÁNOK
UPC pozastavil projekt internetu cez káblové rozvody
9. januára 2001

Spoločnosť UPC Slovensko, s.r.o. prehodnotí po rozhodnutí Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) svoje pôsobenie na Slovensku a upúšťa od projektu poskytovania pripojenia na internet prostredníctvom káblových rozvodov v hodnote 260 mil. Sk. Pre agentúru SITA to povedala hovorkyňa spoločnosti UPC Pavla Petrlová.

Podľa P. Petrlovej spoločnosť UPC rešpektuje právny poriadok v štátoch, v ktorých pôsobí, preto bude rešpektovať aj rozhodnutie regulačného orgánu, ktorý povolil zvýšiť cenu za poskytované služby káblovej televízie maximálne o mieru inflácie. Oficiálne stanovisko TÚ SR však podľa jej slov spoločnosť ešte nedostala a za účinné ho bude považovať až zverejnením v Zbierke zákonov SR.

Ako P. Petrlová uviedla, „takéto kroky regulačného úradu ovplyvňujú pôsobenie spoločnosti UPC na Slovensku, preto spoločnosť pozastaví projekt internetových a telefónnych služieb cez káblové rozvody, ktorý by v budúcnosti podľa jej slov vytvoril na Slovensku viac ako 100 pracovných miest“. Okrem toho mali možnosť zúčastniť sa tohto projektu aj početné slovenské dodávateľské firmy. UPC podľa jej slov plánovala spustiť internetové služby už tento rok.

UPC pristúpila k takémuto rozhodnutiu po tom, čo TÚ SR zverejnil svoje rozhodnutie vo veci spôsobu regulácie cien za poskytované služby káblovými operátormi. UPC tak môže od februára zvýšiť svoje ceny v zrejme približne o 12 %, čo je priemerná ročná inflácia za posledných 12 mesiacov pred plánovaným termínom zvýšenia poplatkov. Okrem toho musí UPC zachovať rozsah a kvalitu základného a rozšíreného súboru, aké existovali k 1. januáru 2001. UPC pritom plánovala od 1. februára zvýšiť svoje ceny v niektorých prípadoch až o 40 %. Vo veci pravdepodobného zneužívania dominantného postavenia na trhu začal skúmanie aj Protimonopolný úrad SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS