ČLÁNOK
UniCredito Italiano je vlastníkom 62 % akcií Poľnobanky
19. mája 2000

Prevádzkový výsledok banky pritom predstavoval 657 mil. Sk, k zhoršeniu hospodárskeho výsledku teda došlo pod vplyvom dotvorenia rezerv a opravných položiek do výšky 4,2 mld. Sk. Podpísaním zmluvy medzi talianskou finančnou skupinou UniCredito Italiano (UCI) a Slovenskou poisťovňou, a.s., Bratislava (SP) sa stala talianska skupina oficiálnym vlastníkom kontrolného balíka akcií Poľnobanky, a.s., Bratislava. Unicredito Italiano bude musieť za 51,23-percentný podiel na základnom imaní Poľnobanky zaplatiť Slovenskej poisťovni 30 mil. EUR (približne 1,3 mld. Sk). Kúpou podielu SP sa celkový akcionársky vplyv UCI posilnil približne na 62 %. Základné imanie Poľnobanky dosiahlo po nedávnom 740-miliónovom navýšení Sk hodnotu 2,55 mld. Sk. Na celkovom navýšení základného kapitálu sa 99,8 % podieľala práve SP, ktorá zvýšením svojho akcionárskeho vplyvu sledovala zhodnotenie predaja majoritného podielu v banke. Prezident a predseda predstavenstva SP Rudolf Janáč vyjadril s hodnotou celej transakcie spokojnosť, pričom dodal, že vyhlásenie medzinárodného tendra zvýšilo pôvodne kalkulovanú cenu akvizície na trojnásobok. Za predstaviteľov štátu, ktorý je momentálne vlastníkom 50,55 % akcií SP, vyjadrila po podpise zmluvy s dohodnutými podmienka predaja spokojnosť ministerka financií SR Brigita Schmögnerová. Odpredajom svojho podielu v Poľnobanke stratila SP ďalšiu zo svojich majetkových účastí, ktorých počet sa od začiatku tohto roka znížil z 51 na momentálnych 40. Predstavitelia poisťovne uviedli, že v súvislosti s reštrukturalizáciou svojho investičného portfólia ponúknu v blízkej budúcnosti prostredníctvom tendrov na predaj aj ďalšie zo svojich majetkových podielov v rozličných spoločnostiach. Bližšie ich však zatiaľ odmietli špecifikovať. Talianska skupina UniCredito kúpou priority v Poľnobanke posilnila svoj vplyv na finančných trhoch strednej a východnej Európy, pretože v súčasnosti už pôsobí v Poľsku, Bulharsku a Chorvátsku. Ako povedal Roberto Nicastro, riaditeľ oddelenia, stratégie, plánu a kontrolingu UCI, ich záujem sa bude naďalej sústreďovať na tradičné aktivity Poľnobanky, ktorými sú predovšetkým poskytovanie bankových služieb pre malých a stredných podnikateľov a rozvoj poľnohospodárstva. Medzinárodný tender na odpredaj svojho akcionárskeho podielu v Poľnobanke vyhlásila SP začiatkom decembra minulého roka. Pre realizáciu štandardného tendra vybrala konzultačnú a poradenskú firmu PriceWaterhouseCoopers. O kúpu tohto podielu prejavilo záujem viacero investorov, do užšieho výberu sa dostalo šesť zahraničných komerčných bánk. Súbežne s obchodnými rokovaniami o predaji podielu, rokovala SP aj o kapitálovom posilnení Poľnobanky formou zvýšenia ZI. Za horúceho kandidáta na získanie balíka SP v Poľnobanke sa ešte minulý týždeň považovala rakúska Bank für Arbeit und Wirtschaft AG (BAWAG) so sídlom vo Viedni. Ponuka výhodnejších platobných podmienok však na prvé miesto v poradí záujemcov zaradila práve taliansku UCI, ktorá spolu s ďalšou talianskou skupinou Finest vlastnila už pred navýšeným ZI Poľnobanky približne 15 % jej akcií. Kúpou podielu SP sa celkový akcionársky vplyv UCI posilnil približne na 62 %. Uplynulý rok ukončila Poľnobanka so stratou 2,324 mld. Sk, kým v roku 1998 vykázala hrubý zisk 228,072 mil. Sk. Prevádzkový výsledok banky pritom predstavoval 657 mil. Sk, k zhoršeniu hospodárskeho výsledku teda došlo pod vplyvom dotvorenia rezerv a opravných položiek do výšky 4,2 mld. Sk. Pod tvorbu prevádzkového hospodárskeho výsledku sa podpísal medziročný rast tak čistého úrokového výnosu (o 14 %), ako aj výnosov z poplatkov a devízových operácií (o 18 %). Celkové výnosy banky vzrástli z 5,233 mld. Sk v roku 1998 na 10,306 mld. Sk k ultimu uplynulého roka. Bilančná suma sa však znížila o 2 mld. Sk na 28,641 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS