ČLÁNOK
Unicorn a Penta podali spolocnú ponuku na akcie PVT
29. apríla 2003

Spolocnú ponuku na odkúpenie 96,52 % akcií PVT podali ceská spolocnost z oblasti informacných technológií Unicorn a slovenská financná skupina Penta. V pondelok o tom informovala Jana Kulíšková, ktorá mediálne zastupuje spolocnost Unicorn. Cenu z konkurencných dôvodov spolocnosti neuviedli.

PVT je známa napríklad ako technický spracovatel kupónovej privatizácie a alternatívneho trhu s akciami, RM-Systému. PVT tiež založila dcérsku spolocnost První certifikacní autorita. V minulom roku dosiahla tržby vo

výške 1,76 mld. CZK a cistý zisk 11,9 mil. CZK. Na predaj je podiel, ktorý v súcasnosti v PVT vlastní Ceská konsolidacní agentura (37 %), fondy CSOB (30 %) a takzvané kajmanské fondy.

Unicorn bol založený v roku 1999. V minulom roku dosiahol konsolidovaný obrat 397,5 mil. CZK. Pôsobí v oblasti informacných systémov a informacných a komunikacných technológií. Unicorn má zastúpenia v SR, Chorvátsku a v USA.

Skupina Penta je vlastnená štyrmi fyzickými osobami. Zameriava sa predovšetkým na reštrukturalizácie spolocností a na správu pohladávok vzniknutých zlými bankovými úvermi. V SR je okrem iného najväcším akcionárom VSŽ a tiež vlastníkom 74 % akcií spolocnosti ZSNP. Penta taktiež odkúpila pohladávky od Slovenskej konsolidacnej agentúry v nominálnej hodnote 13 mld. Sk. V CR je majitelom Adamovských strojíren a spolocnosti Sanitas.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS