ČLÁNOK
Únia čaká od SR dobrý návrh zákona o finančnej kontrole
25. januára 2001

Prípadné otvorenie kapitoly Finančná kontrola závisí od toho, či slovenská vláda prijme v dobrej podobe zákon o finančnej kontrole a predloží ho ešte túto jar do parlamentu. Uviedol to v Bruseli hlavný vyjednávač Európskej komisie pre Slovensko Dirk Meganck po rokovaniach ministerky financií Brigity Schmögnerovej s komisármi EÚ Pedrom Solbesom a Günterom Verheugenom.

Podľa predbežného plánu rokovaní o vstupe, schváleného členskými krajinami EÚ, by finančná kontrola mala byť jedinou z trinástich zostávajúcich kapitol európskej legislatívy, ktorá sa v tomto polroku nedostane na rokovací stôl so Slovenskom. S niektorými inými kandidátskymi krajinami, ako napríklad s Litvou, sa však rokovania v tomto polroku otvoria už vo všetkých kapitolách, vrátane finančnej kontroly. Hlavný vyjednávač EÚ zdôraznil, že nejde o politicky motivovanú otázku, ale o problém čisto technického charakteru.

Dirk Meganck pre agentúru SITA uviedol, že Európska komisia nepovažuje v súčasnosti Slovensko za pripravené začať rokovania v kapitole o finančnej kontrole. Slovensko totiž podľa neho v porovnaní napríklad s Litvou mešká s prijímaním nevyhnutnej legislatívy. Brusel stále čaká na dobrý návrh zákona o finančnej kontrole, ktorý by vláda čoskoro predložila do parlamentu. Komisii záleží na vnútornej kontrole verejných financií, pretože tento prvok finančnej kontroly sa dotýka správneho a transparentného fungovania verejných služieb na Slovensku.

Podľa zdrojov EK, ak sa však Slovensku podarí požadovaný zákon predložiť do parlamentu do konca apríla, existuje nádej, že do konca júna by sa rokovania otvorili aj v kapitole finančná kontrola.

Slovenská ministerka financií B. Schmögnerová povedala, že celková úroveň finančnej kontroly v SR je dokonca porovnateľná aj so situáciou v niektorých krajinách, ktoré o svojom vstupe rokujú už vyše dva roky. Apelovala na Komisiu, aby sa celkový stav neporovnával iba na základe existujúcej legislatívy, hoci aj v tejto oblasti urobilo Slovensko veľký pokrok a to najmä prijatím zákona o Najvyššom kontrolnom úrade, o správach finančných kontrol. Bola takisto prijatá novela zákona o rozpočtových pravidlách.

Napriek tomu však podľa jej slov EÚ asi neotvorí rokovania v kapitole finančná kontrola, ak nedôjde k skorému prijatiu zákona o finančnej kontrole. Snahou ministerstva financií bude preto pripraviť návrh zákona čo najskôr, aby bolo Slovensku umožnené otvoriť všetky kapitoly.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2020

USD 1,197 0,001
CZK 26,235 0,043
GBP 0,898 0,000
HUF 357,200 2,390
CAD 1,552 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS