ČLÁNOK
Ukrajinská centrálna banka  zvýšila lombardnú sadzbu z pôvodných 56 % na súčasných 82 %, ktorá sa tak dostala na úroveň refinančnej sadzby.
8. júla 1998

Zvýšenie vstúpilo do platnosti už od dnešného dňa. „Vedenie národnej banky po dôkladnej analýze situácie na menovom a finančnom trhu ako aj perspektívach rozvoja v najbližšom období prijalo opatrenie zvýšiť finančnú aj lombradnú sadzbu,“ uviedol hovorca banky. Dodal, že banka zároveň plánuje pokračovať v ďalších opatreniach určených na finančnú stabilizáciu, k daným opatreniam sa však odmietol sa bližšie vyjadriť. Posledné zvýšenie oboch sadzieb sa uskutočnilo 29. mája tohto roku, keď lombardná sadzba vzrástla o 0,6 % na 56 %. Ukrajina zvýšila refinančnú sadzbu v danom období o 6 % na 51% v dôsledku finančnej krízy v susednom Rusku, ktorá má stále výrazný vplyv na ukrajinské hospodárstvo.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS