ČLÁNOK
Ukrajinská centrálna banka  zvýšila lombardnú sadzbu z pôvodných 56 % na súčasných 82 %, ktorá sa tak dostala na úroveň refinančnej sadzby.
8. júla 1998

Zvýšenie vstúpilo do platnosti už od dnešného dňa. „Vedenie národnej banky po dôkladnej analýze situácie na menovom a finančnom trhu ako aj perspektívach rozvoja v najbližšom období prijalo opatrenie zvýšiť finančnú aj lombradnú sadzbu,“ uviedol hovorca banky. Dodal, že banka zároveň plánuje pokračovať v ďalších opatreniach určených na finančnú stabilizáciu, k daným opatreniam sa však odmietol sa bližšie vyjadriť. Posledné zvýšenie oboch sadzieb sa uskutočnilo 29. mája tohto roku, keď lombardná sadzba vzrástla o 0,6 % na 56 %. Ukrajina zvýšila refinančnú sadzbu v danom období o 6 % na 51% v dôsledku finančnej krízy v susednom Rusku, ktorá má stále výrazný vplyv na ukrajinské hospodárstvo.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS