ČLÁNOK
Ukrajina očakáva v roku 1999 rast hrubého domáceho produktu (HDP) o 117,5 miliárd hrivien, čo by v porovnaní s plánovanou úrovňou tohto roku predstavovalo rast o jedno percento.
27. októbra 1998

Pri návrhu rozpočtu na rok 1999 vychádzala ukrajinská vláda z devízového kurzu 3,82 hrivien za dolár. Ministerstvo hospodárstva Ukrajiny vyslovilo minulý týždeň prognózu, že v tomto roku poklesne ukrajinský HDP o 1,5 %. Pôvodne sa na tento rok očakával pokles HDP o 0-0,5 %. Ukrajinská štatistická kancelária oznámila, že HDP, ktorý v roku 1997 poklesol o 3,2 % a v roku 1996 o 10 %, dosiahol v prvých deviatich mesiacoch tohto roku hodnotu 70,333 mld. hrivien, čo je o 0,5 % menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roku. Centrálna banka očakáva, že kurz hrivny voči doláru bude v priebehu budúceho roku kolísať medzi úrovňami 3,63 a 4,00. V návrhu rozpočtu na rok 1999 sa uvádza, že deficitný limit bude na úrovni 0,6 % HDP, resp. 680 mil. hrivien, čo je menej ako limit 3,3 % HDP, stanovený pre rok 1998 na začiatku roku. V prezidentskom dekréte z augusta bol deficit na rok 1998 znížený na 2,5 % HDP. V roku 1999 očakáva vláda rozpočtové príjmy 23,089 mld. hrivien a výdavky 23,769 mld. hrivien. Asi 50 mil. hrivien z celkovej výšky deficitu bude pokrytých z interných zdrojov a 630 mil. hrivien z externých príjmov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS