ČLÁNOK
Úhrnná suma za ST by sa mohla blížiť k 40 až 60 mld. Sk
3. februára 2000

Pre agentúru SITA to v stredu uviedol minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Jozef Macejko. Úhrnná cena pozostáva z dvoch zložiek. Prvou je kúpa časti akcií a druhou navýšenie základného imania tak, aby investor získal 51-percentný podiel na základnom imaní. Základné imanie ST dosahuje v súčasnosti výšku 21 mld. Sk.

Podľa štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) Dušana Faktora je možné hodnotu ST chápať v dvoch rovinách. Trhovú hodnotu určí poradenské konzorcium Deutsche Bank, no podľa názoru štátneho tajomníka bude v konečnom dôsledku rozhodovať hodnota trhového priestoru, ktorá je relevantnejšia.

„Prijatie Telekomunikačného zákona v parlamente môže v konečnom dôsledku zohrať veľmi dôležitú úlohu aj z hľadiska času v procese predaja ST. Bol by som rád, keby investičný plán na budúci rok bol pripravovaný za účasti vybratého strategického partnera,“ povedal D. Faktor pre agentúru SITA. Podľa jeho slov by strategický partner mohol byť inštitucionalizovaný ako vlastník ST do šiestich mesiacov. Je to však podmienené mnohými faktormi, a preto nevylúčil možný časový sklz. „Nevidím však žiaden dôvod, prečo by hneď po schválení vládou, podpise zmluvy a jednorazovej úhrade kúpnej ceny, ktorej termín úhrady je totožný s podpisom zmluvy, nemohol „zasadnúť“ nový strategický partner ST ako vlastník spoločnosti,“ uviedol D. Faktor. Príslušné zmeny v Obchodnom registri by mali podľa záväzku investora prebehnúť hneď po transakcii.

ST ako monopolný poskytovateľ hlasových telefónnych služieb až do roku 2002 bude podľa D. Faktora možné regulovať prostredníctvom zastúpenia štátu v štatutárnych orgánoch spoločnosti. Druhým kontrolným mechanizmom by mala byť po prijatí nového Telekomunikačného zákona regulácia prostredníctvom Telekomunikačného úradu.

Podľa vyjadrení predstaviteľov ministerstva dopravy by mal proces výberu strategického partnera pre ST v apríli dospieť k výberu jedného záujemcu. V priebehu januára boli potenciálnym záujemcom o kapitálový vstup do ST zaslané návrhy Zmluvy o predaji a upísaní akcií a Akcionárskej zmluvy. V priebehu marca sa očakávajú indikatívne ponuky s pripomienkami k Zmluve o predaji a upísaní akcií, Akcionárskej zmluve a návrhu licencie, ktoré budú predmetom následných rokovaní so záujemcami o privatizáciu ST a príslušnými orgánmi SR. Návrhy na privatizáciu ST prijíma, selektuje a vyberá poradenské konzorcium Deutsche Bank. Záujem o kúpu podielu v ST doteraz prejavilo viacero spoločností, medzi nimi napríklad Telekom Austria, Dutch KPN Telecom, France Telecom a Deutsche Telekom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS