ČLÁNOK
ÚFT začal konanie voči RIF vo veci prevodu 7% akcií SPaP
13. septembra 2002

Úrad pre finančný trh (ÚFT) začal voči Reštitučnému investičnému fondu, a.s. (RIF) konanie v súvislosti s prevodom 7-percentného balíka akcií spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s., Bratislava (SPaP), ktorý sa uskutočnil začiatkom augusta na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB). Pre agentúru SITA to potvrdil hovorca úradu Marek Kačmár. „Konanie začal úrad na základe analýzy vyžiadaných dokladov od subjektov, ktoré sa na prevode akcií zúčastnili,“ uviedol. Medzi subjekty, ktoré mohli porušiť zákon alebo burzové pravidlá, pritom patria okrem kupujúceho a predávajúceho, ktorým bola spoločnosť I.F.C., aj burza alebo Stredisko cenných papierov SR. Podľa predsedu predstavenstva RIF Erika Osuského ešte spoločnosti nebolo doručené oznámenie o začatí konania. Nepredpokladá však, že by bol pri danom obchode bol porušený zákon o kolektívnom investovaní alebo iný predpis.

ÚFT začal preverovať či pri prevode 7 % akcií SPaP nedošlo k porušeniu zákona alebo burzových pravidiel na podnet minoritného akcionára RIF v auguste. „Ak dozorný orgán zistí porušenie zákona alebo pravidiel burzy, môže na šesť mesiacov pozastaviť obchodovanie s týmito akciami, alebo pozastaviť vyrovnanie obchodu na 30 dní. Takéto rozhodnutie však ÚFT vydáva len v osobitných prípadoch, keď ide o ochranu investora,“ uviedol vtedy Kačmár.

V auguste kúpil RIF do svojho portfólia 7 % akcií SPaP od spoločnosti I.F.C. za viac ako 150 mil. Sk. Na BCPB sa vtedy previedlo prostredníctvom priamych obchodov 178 176 akcií pri cene 842 Sk. RIF tak zaplatil za akcie SPaP viac ako päťnásobok ceny, za ktorú ich v apríli získala spoločnosť Dunajservis Slovensko, s.r.o., Bratislava od Fondu národného majetku SR (FNM). Podľa Osuského podpísal RIF pri prevode akcií so spoločnosťou I.F.C. zmluvu o spätnom odkúpení akcií najneskôr 9. októbra tohto roku za 863 Sk za akciu a RIF by tak mal na tomto obchode zarobiť 3,74 mil. Sk. S prevodom 7-percentného balíka súvisí podľa neho aj budúci predaj 3 % akcií SPaP, ktoré má RIF ešte v portfóliu. Za spätné odkúpenie akcií do portfólia I.F.C. ručí podľa Osuského finančná spoločnosť Istrokapitál, ktorá tento týždeň potvrdila záujem o získanie majoritného podielu v SPaP.

Od spoločnosti I.F.C. získala minulý týždeň 22,49 % akcií SPaP spoločnosť Klingenberg Anstalt približne za 86 mil. Sk. Podľa člena predstavenstva Istrokapitálu Miroslava Remetu, však táto spoločnosť nepatrí do skupiny Istrokapitál, ani nie je pod jej kontrolou. Prostredníctvom priamych obchodov sa na BCPB previedlo minulý týždeň 3. septembra dvakrát po 572 581 akcií SPaP pri cene 150 Sk a 151 Sk za akciu. Uvedený balík zodpovedá 22,49 % emisie SPaP. Podľa informácií zverejnených Strediskom cenných papierov SR sa tak po transakcii znížil podiel spoločnosti I.F.C. na základnom imaní SPaP zo 70,16 % na 47,67 %.

Za majoritný 86,99-percentný balík akcií SPaP zaplatila spoločnosť Dunajservis spolu s finančnou skupinou Penta v apríli tohto roku FNM 351 mil. Sk. Zvyšnými akcionármi SPaP zostali mestá Bratislava a Komárno a RIF. Koncom apríla založil Dunajservis celý získaný balík v repo obchode, ktorého druhou stranou bol obchodník s cennými papiermi I.F.C. Repo obchod bol otvorený na BCPB 18. apríla pri cene 150 Sk za akciu. Z portfólia I.F.C. sa v druhej polovici apríla na burze previedlo 9,82 % akcií spoločnosti SPaP za 85 mil. Sk, teda pri cene 340 Sk za akciu.

Približne 46-percentný podiel v RIF kontroluje v súčasnosti konzorcium firiem J&T Banka a Prvá Penzijná správcovská spoločnosť. FNM ostal v RIF podiel vo výške 13,63 % akcií. Slovenský pozemkový fond vlastní 5,65 %. Akcionári RIF koncom marca na mimoriadnom valnom zhromaždení rozhodli o jeho premene na otvorený podielový fond. Realizovaním premeny a správou otvoreného fondu poverili spoločnosť J&T Asset Management, správcovská spoločnosť, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS