ČLÁNOK
ÚFT už neprešetruje marcový obchod s akciami Slovnaftu
18. júla 2003

Úrad pre finančný trh (ÚFT) zastavil konanie vo veci podozrenia manipulácie trhu pri obchode s akciami Slovnaftu z 20. marca, ktorý zvyšuje priemernú šesťmesačnú cenu akcií rafinérie pred získaním majoritného podielu na hlasovacích právach spojených s jej akciami maďarskou spoločnosťou MOL z 1 100 na 1 380 Sk. Takto vypočítaná priemerná cena je rozhodujúca pri stanovení ceny v povinnej ponuke na prevzatie akcií Slovnaftu, ktorú musí MOL vyhlásiť. Ako agentúru SITA informoval hovorca spoločnosti J&T Maroš Sýkora, pri preskúmaní marcového obchodu ÚFT nezistil porušenie zákona o burze cenných papierov ani zákona o cenných papieroch, na základe ktorých by mohol obchod zrušiť alebo ho označiť za uzavretý v rozpore so zákonom.

Ako však začiatkom júna informoval hovorca úradu Marek Kačmár, ÚFT je pri svojom rozhodovaní o marcovom obchode s akciami Slovnaftu viazaný rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave (KS) z 24. apríla, ktorým mu súd zakázal akýkoľvek úkon smerujúci k nevysporiadaniu burzového obchodu, najmä ho pozastaviť alebo zrušiť. Rozhodnutie súdu by úradu podľa Kačmára zabránilo sporný obchod zrušiť aj v prípade, že manipuláciu kurzu preukáže. ÚFT sa síce voči rozhodnutiu KS odvolal, pretože výrazne zasahuje do jeho právomoci a pôsobnosti, súd však o odvolaní úradu doteraz nerozhodol. ÚFT pri prešetrovaní obchodu s akciami Slovnaftu spolupracoval aj so zahraničnými orgánmi zabezpečujúcimi dohľad nad kapitálovým trhom.

V obchode, ktorý sa na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) uskutočnil 20. marca, sa previedlo 202 tis. akcií Slovnaftu pri jednotkovej cene 1 541 Sk. Vysporiadanie obchodu bolo pozastavené, pretože maďarská spoločnosť MOL sa domnieva, že cieľom obchodu bola manipulácia ceny akcií Slovnaftu. V tomto obchode zastupovala predávajúceho spoločnosť J&T, kupujúceho však podľa svojho vyjadrenia nepozná. Tento obchod zvyšuje priemernú cenu akcií Slovnaftu za posledných šesť mesiacov z približne 1 100 Sk na 1 380 Sk. Takto vypočítaná priemerná cena je rozhodujúca pri stanovení ceny v povinnej ponuke na prevzatie akcií Slovnaftu, ktorú musí MOL vyhlásiť. BCPB vyrovnala sporný obchod 23. mája, keď uplynula 30-dňová lehota, na ktorú jej ÚFT určil marcový obchod pozastaviť.

ÚFT sa v súčasnosti opäť zaoberá návrhom povinnej ponuky spoločnosti MOL na prevzatie akcií Slovnaftu. Rada ÚFT totiž svojím rozhodnutím z 25. júna zrušila prvostupňové rozhodnutie úradu z 8. apríla, ktorým ÚFT zamietol spoločnosti MOL uvedený návrh povinnej ponuky, a vrátila vec na nové konanie na prvom stupni. V apríli zamietol úrad návrh povinnej ponuky pre nesúlad s ustanovením zákona o cenných papieroch a investičných službách, nakoľko MOL do výpočtu priemernej ceny akcií Slovnaftu nezahrnul obchod z 20. marca a za jednu akciu ponúkol minoritným akcionárom slovenskej rafinérie len 1 200 Sk. Podľa J&T by mal MOL po rozhodnutí ÚFT vo veci marcového obchodu „naplniť svoje slová o korektnom a slušnom správaní voči minoritným akcionárom a konečne vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie akcií Slovnaftu minimálne pri cene určenej zákonom, teda 1 379 Sk za akciu“. Podľa posledných vyhlásení však MOL stále považuje marcový obchod za manipuláciu ceny akcií Slovnaftu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 9. 2020

USD 1,179 0,005
CZK 26,980 0,253
GBP 0,916 0,003
HUF 363,080 2,300
CAD 1,560 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS