ČLÁNOK
ÚFT už má návrh povinnej ponuky na akcie Slovnaftu
1. apríla 2003

Madarská spolocnost MOL v pondelok dorucila Úradu pre financný trh (ÚFT) písomný návrh povinnej ponuky na prevzatie akcií spolocnosti Slovnaft, a.s., Bratislava. Agentúru SITA o tom informoval hovorca úradu Marek Kacmár. Ak je návrh povinnej ponuky na prevzatie úplný, dozorný orgán by mal o nom rozhodnút do siedmich pracovných dní od jeho dorucenia. Ak úrad návrh odsúhlasí, MOL vyhlási povinnú ponuku na prevzatie všetkých akcií Slovnaftu.

V prípade, že je návrh ponuky na prevzatie v rozpore so zákonom, do siedmich pracovných dní ho ÚFT podla zákona o cenných papieroch a investicných službách zamietne. V prípade neúplného návrhu môže úrad do piatich pracovných dní požiadat MOL o doplnenie údajov a urcit mu najviac desat dní na jeho doplnenie a opätovné predloženie. Po opätovnom predložení návrhu ponuky zacína podla zákona plynút nová pätdnová lehota na vydanie rozhodnutia úradom. Proti rozhodnutiu úradu sa nemožno odvolat.

Spolocnosti MOL vznikla povinnost uskutocnit povinnú ponuku na prevzatie všetkých akcií Slovnaftu po tom, ako vo štvrtok 27. marca získala 31,6 % základného imania Slovnaftu a jej podiel na všetkých hlasovacích právach spojených s akciami tejto spolocnosti presiahol 66 %. Prevod 6 520 691 akcií Slovnaftu sa uskutocnil na Burze cenných papierov v Bratislave v utorok 25. marca pri cenách 1 383 Sk a 1 256 Sk. MOL získal akcie od spolocností Slovintegra a Slovbena na základe dohody uzavretej koncom novembra minulého roka. Hodnota transakcie dosiahla 360 mil. USD. Celkovo MOL vlastní 70,02 % akcií Slovnaftu, ked k svojim predchádzajúcim 36,2 % pridal aj približne dve percentá akcií kúpou na volnom trhu ešte pred touto transakciou.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS