ČLÁNOK




ÚFT upozorňuje na podozrivú bankovú garanciu
11. júna 2002

Na Slovensku by sa mohla objaviť podozrivá banková garancia na sumu 50 mil. USD, ktorú už predložili spolu so splnomocnením vo viacerých európskych finančných inštitúciách za účelom získania úveru. Banková garancia je podľa Úradu pre finančný trh (ÚFT) vystavená na hlavičkovom papieri banky Cyprus Eurobank Ltd na meno Ali Reza Soltani, ktorý je držiteľom iránskeho pasu. „ÚFT preto vyzýva všetky finančné inštitúcie vykonávajúce svoju činnosť v SR, aby v prípade, že im bude predložená táto garancia oznámili danú skutočnosť finančnej polícii,“ uviedol pre SITA hovorca ÚFT Marek Kačmár.

Splnomocnenie od firmy Ali Reza Trading so sídlom v Spojených arabských emirátoch znie na osobu Jiří Albrecht a oprávňuje ho vykonávať akékoľvek obchodné aktivity v jej mene. Falošné swiftové správy od Bank of Cyprus a Abn Amro Bank pritom potvrdzujú, že originál bankovej garancie je deponovaný v gibraltárskej banke.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS