ČLÁNOK
ÚFT uložil za prvý rok pôsobenia pokuty za 34,75 mil. Sk
13. novembra 2001

Úrad pre finančný trh (ÚFT) uložil za prvý rok pôsobnosti 75 pokút v objeme 34,75 mil. Sk. Na oblasť kapitálového trhu pripadá 33,85 mil. Sk a na oblasť poisťovníctva pokuty vo výške 900 tis. Sk. Z uložených pokút bolo do konca októbra uhradených len 2,815 mil. Sk, pričom splatné neuhradené pokuty úrad vymáha exekučnými konaniami. Informoval o tom predseda ÚFT Jozef Makúch.

„Nepomer medzi uloženými a uhradenými pokutami sa dá pripísať tomu, že za prvý rok pôsobenia udelil úrad menšie množstvo pomerne vysokých pokút,“ komentoval Makúch. Väčšinu pokút pritom ÚFT podľa neho udelil za posledných 60 dní a sú ešte splatné, pričom je vysoká pravdepodobnosť, že budú uhradené. Najviac pokút úrad uložil za neplnenie si informačnej povinnosti a za porušovanie zákona o verejnom prísľube.

V uplynulom roku prešetril úrad formou kontroly na mieste 20 spoločností, z toho 16 spoločností pôsobiacich na kapitálovom trhu a štyri poisťovne. V rámci dozoru na diaľku sa zameral na podozrenia zo zneužitia informácií v obchodnom styku a podozrenia z neoprávneného nakladania s finančnými prostriedkami klientov. Okrem toho úrad preveroval aj použitie a umiestnenie rezerv poisťovní a preveroval aj platobnú schopnosť poisťovní.

Na slovenskom kapitálovom trhu pôsobí 133 obchodníkov s cennými papiermi, deväť tuzemských správcovských spoločností, ktoré spravujú 36 otvorených a 54 uzatvorených podielových fondov. Z deviatich zahraničných správcovských spoločností má organizačnú zložku na území Slovenska šesť spoločností. ÚFT ďalej vykonáva dozor nad 28 poisťovňami a sprostredkovateľmi v poisťovníctve, tiež mu podlieha jedna burza cenných papierov, jeden mimoburzový organizátor obchodovania a dve tlačiarne cenných papierov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS