ČLÁNOK
ÚFT súhlasil s premenou RIF na otvorený podielový fond
19. decembra 2002

Úrad pre finančný trh (ÚFT) súhlasil s vytvorením otvoreného podielového fondu z Reštitučného investičného fondu, a.s. (RIF). „Správcovská spoločnosť J&T Asset Management, ktorú akcionári RIF začiatkom roka poverili správou otvoreného podielového fondu, už dostala od ÚFT povolenie na vytvorenie Reštitučného otvoreného podielového fondu,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca spoločnosti J&T Maroš Sýkora. Dozorný orgán podľa neho súhlasil aj s vydaním podielových listov fondu na meno v nominálnej hodnote 1 Sk a schválil aj predajný prospekt a depozitára, Československú obchodnú banku.

Po udelení súhlasu ÚFT musí fond ešte požiadať Stredisko cenných papierov SR o zrušenie emisie akcií a taktiež o výmaz z Obchodného registra. „Našou snahou bude ukončiť formálne náležitosti čo najskôr, ale pravdepodobne sa proces otvorenia dokončí až v januári,“ skonštatoval Sýkora. Podielnici podľa neho dostanú v januári listy, kde ich správca fondu bude informovať o zmene akciovej spoločnosti na otvorený podielový fond.

Vedenie fondu predpokladá, že po otvorení fondu požiada o vyplatenie podielových listov väčšina podielnikov. Ich vyplácanie by však malo byť podľa predsedu predstavenstva Erika Osuského plynulé, lebo veľká časť zdrojov fondu je uložená v likvidných cenných papieroch. Na majetku fondu sa pri jeho otvorení musia cenné papiere podieľať 60 percentami a zvyšných 40 % musí tvoriť hotovosť. Čistá hodnota majetku investičného fondu predstavovala v novembri 3,175 mld. Sk, z čoho na jednu akciu pripadalo 1 452 Sk.

Akcionári fondu koncom októbra na mimoriadnom valnom zhromaždení schválili ukončenie premeny RIF na otvorený podielový fond. Vedenie RIF následne požiadalo ÚFT o súhlas s vytvorením otvoreného podielového fondu. V záujme ochrany minoritných akcionárov RIF dozorný orgán 16. októbra pozastavil obchodovanie s akciami fondu na Slovenskej burze cenných papierov. Na burze sa totiž uzavrelo niekoľko priamych obchodov s akciami RIF pri cenách okolo 700 Sk za akciu, pričom v anonymných obchodoch sa akcie predávali od 1 100 Sk do 1 150 Sk za akciu. V súvislosti z premenou RIF na otvorený podielový fond sa v utorok pozastavilo obchodovanie s akciami RIF aj na Burze cenných papierov v Bratislave.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS