ČLÁNOK
ÚFT sa dištancoval od Michala Horvátha
15. júna 2001

Úrad pre finančný trh sa dištancoval od účasti Michala Horvátha na pondeľňajšom stretnutí novinárov v Centre nezávislej žurnalistiky so zástupcami tlače. Týkalo sa zákona o cenných papieroch a investičných službách.

„ÚFT v súčasnosti nemá k dispozícii oficiálnu verziu návrhu nového zákona o cenných papieroch a investičných službách. Úrad túto verziu dostane ako obvykle súčastne s pozvánkou na zasadnutie legislatívnej rady vlády, kde sa štandartným spôsobom k návrhu zákonu vyjadrí. Zástupcu Úrad pre finančný trh nepozvali na pondelkovú tlačovú konferenciu o zákone o cenných papieroch a investičných službách a preto ani nedelegoval na túto konferenciu svojho zástupcu,“ tvrdí Marek Kačmár, hovorca ÚFT.

Úrad pre finančný trh sa nemôže vyjadriť ku dôvodom, pre ktoré sa člen rady úradu Michal Horváth v apríli vzdal funkcie, pretože svoj abdikačný list nedal na vedomie úradu ani na osobnú žiadosť predsedu úradu. Úradu pre finančný trh nebol list ani dodatočne postúpený a jeho obsah nie je úradu známy.

Úrad pre finančný trh ako nedávno založená inštitúcia v súčastnej dobe rieši väčší počet závažných problémov. Prioritou je zvýšenie efektívnosti a kvality dozornej činnosti a dosiahnutie finančnej a prevádzkovej nezávislosti úradu. Doteraz nevyriešenou otázkou ostáva definitívne umiestnenie úradu, ktorý zatiaľ sídli v kapacitne nevyhovujúcich priestoroch. S riešením komplexu týchto problémov je spojené aj personálne zabezpečenie úradu odborne a jazykovo zdatnými pracovníkmi, poznamenal hovorca ÚFT.

O týchto problémoch úrad rokuje s Ministerstvom financií SR. Pripravuje sa aj nový zákon o Úrade pre finančný trh, ktorý by mal tiež riešiť niektoré nedostatky, ktoré momentálne úrad pociťuje pri výkone svojej činnosti.

Práve v pondelok 11. júna sa začali práce na spoločnom projekte s podporou britskej vlády DFID – Rozvoj kapitálového trhu na Slovensku, ktorého cieľom je prispieť ku zvýšeniu kvality dozoru vykonávaného Úradom pre finančný trh, uzavrel Kačmár.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 9. 2020

USD 1,179 0,005
CZK 26,980 0,253
GBP 0,916 0,003
HUF 363,080 2,300
CAD 1,560 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS