ČLÁNOK
ÚFT doposiaľ nedostal žiadnu žiadosť o prelicencovanie
7. januára 2002

Úrad pre finančný trh (ÚFT) doposiaľ nedostal žiadnu žiadosť o prelicencovanie od obchodníkov s cennými papiermi (OCP). Agentúru SITA o tom informoval hovorca ÚFT Marek Kačmár. Povinnosť OCP získať nové osvedčenie na poskytovanie investičných služieb a na činnosť sprostredkovateľa investičných služieb zakladá novela zákona o cenných papieroch. Novela nadobudla účinnosť 1. januára a pre OCP z nej vyplýva povinnosť získať novú licenciu v priebehu prvého polroka tohto roku.

Vydávanie nových povolení predstavuje významný krok na získanie dôvery investorov v slovenský kapitálový trh. ÚFT bude v procese vydávania nových povolení vyžadovať, aby záujemcovia o získanie povolenia splnili náročné kritériá, ktoré im nový zákon ukladá. ÚFT bude klásť veľký dôraz predovšetkým na prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a finančných zdrojov OCP, odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré budú navrhované za členov predstavenstva, za vedúcich zamestnancov a tiež osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly. V procese udeľovania licencie bude ÚFT dbať taktiež na prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami na OCP, ku ktorej patrí aj akcionár a technickú a organizačnú pripravenosť na výkon činnosti v rozsahu požadovaného povolenia.

V prípade, že žiadateľom o povolenie bude právnická osoba s povolením na vykonávanie činnosti banky, ÚFT bude koordinovať svoj postup s Národnou bankou Slovenska. Na základe skúseností s obdobnými procesmi v iných krajinách je možné očakávať výrazný pokles počtu OCP.

ÚFT vznikol 1. novembra 2000 s cieľom chrániť trh pred poruchami, ktoré by mohli vážne ohroziť celkovú ekonomickú stabilitu. Prevzal tak úlohu štátneho dozoru nad kapitálovým trhom a poisťovníctvom, ktoré dovtedy vykonávalo Ministerstvo financií SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS