ČLÁNOK
ÚFT bude prešetrovať prevod 7 % akcií SPaP
12. augusta 2002

Úrad pre finančný trh (ÚFT) bude preverovať prevod 7-percentného balíka akcií spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s., Bratislava (SPaP), ktorý sa uskutočnil vo štvrtok na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB). „Na podnet minoritného akcionára spoločnosti bude úrad overovať, či nedošlo k porušeniu zákona alebo burzových pravidiel,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca úradu Marek Kačmár. Ak dozorný orgán zistí porušenie zákona alebo pravidiel burzy, môže na šesť mesiacov pozastaviť obchodovanie s týmito akciami alebo pozastaviť vyrovnanie obchodu na 30 dní. „Takéto rozhodnutie však ÚFT vydáva len v osobitných prípadoch, keď ide o ochranu investora,“ dodal Kačmár.

Vo štvrtok sa na BCPB previedlo 7 % základného imania spoločnosti SPaP za viac ako 150 mil. Sk. Prostredníctvom priamych obchodov zmenilo na burze majiteľa 178 176 akcií spoločnosti pri cene 842 Sk. Je to viac ako päťnásobok ceny, za ktorú v apríli získala spoločnosť Dunajservis Slovensko, s.r.o., Bratislava z portfólia Fondu národného majetku SR (FNM) 86,99 % akcií SPaP. Dunajservis za majoritný balík akcií zaplatil 351 mil. Sk. Zvyšnými akcionármi SPaP boli mestá Bratislava a Komárno a Reštitučný investičný fond.

Dunajservis Slovensko založil koncom apríla získané akcie SPaP v repo obchode, ktorého druhou stranou bol obchodník s cennými papiermi I.F.C. Repo obchod bol otvorený na BCPB 18. apríla pri cene 150 Sk za akciu. V druhej polovici apríla sa na burze previedlo z portfólia I.F.C. 9,82 % akcií spoločnosti SPaP za 85 mil. Sk. V priamych obchodoch získalo vtedy nového majiteľa 250 tis. akcií pri cene 340 Sk, čo je to viac ako dvojnásobok ceny, za ktorú získal Dunajservis akcie od FNM.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS