ČLÁNOK
Udržanie ekonomického rastu na Ukrajine si vyžaduje rozsiahle štruktúrne reformy
19. marca 2003

Napriek vlanajšiemu zmierneniu tempa na Ukrajine prebieha štvrtý rok za sebou znacný hospodársky rast, ktorý je sprevádzaný prijatelnou výškou inflácie, priaznivou platobnou bilanciou a rozširovaním devízových rezerv pri stabilnom vývoji zahranicného dlhu a pevnej vnútornej mene. Domáci ekonómovia, podobne ako Medzinárodný menový fond, však varujú pred dalším spomalením zvyšovania ekonomickej výkonnosti, ak sa doteraz odkladané rozsiahle štruktúrne reformy naozaj nerozbehnú.

Liberalizáciu si vyžaduje najmä nedokonalý danový systém s vysokými sadzbami a množstvom výhod, problémy vyvolávajú aj nízka financná a rozpoctová disciplína, nedostatocný rozvoj malého a stredného podnikania a bankového sektora. Slabá je efektívnost privatizacných procesov s rozšírenými tienovými schémami, ako aj ochrana inštitútu súkromného vlastníctva, investorov a veritelov.

To všetko dokopy spôsobuje rozsiahlu korupciu, výrazná cast ekonomiky je tak v tienovej sfére (hovorí sa približne o polovicnom podieli na HDP) a kriminalizovaná, pokracuje odtok kapitálu z krajiny a objem zahranicných investícií (casto v podobe návratu vyvezených zdrojov), aj ked sa zvyšuje, zostáva v prepocte na obyvatela velmi nízky.

Výsledky za prvé dva mesiace roka 2003 zatial naznacujú zrýchlenie medzirocného ekonomického nárastu. HDP v tomto období stúpol o 7,2 % pri objeme 30,583 mld. UAH (1 USD – 5,334 UAH), pricom vo februári oproti rovnakému mesiacu vlani sa zvýšil o 6,7 % a dosiahol 15,562 mld. UAH (rast v januári bol 7,7 %).

Priemyselná výroba sa zvýšila o 10,8 %, vo februári o 9,7 % a januári o 11,6 %, pricom najväcší prírastok zaznamenali drevárske odvetvie (17,9 %), metalurgia (17,4 %), tažba železných rúd (15,8 %), potravinárstvo a spracovanie agrárnej produkcie (15,3 %), chemický a petrochemický priemysel (14,7 %), spracovatelský priemysel, tvoriaci takmer tri štvrtiny celého priemyslu (12 %), strojárstvo (11,8 %).

Dvojmesacná miera inflácie dosiahla 2,6 %, vo februári 1,1 % a januári 1,5 %. Spotrebné ceny potravín sa od zaciatku roka zvýšili o 3,5 %, nepotravinárskych výrobkov o 0,1 % a služieb o 1,2 %.

Devízové rezervy Národnej banky Ukrajiny (NBU) od zaciatku roka stúpli o 289,6 mil. USD alebo 6,6 % a k 28. februáru dosiahli rekordnú úroven 4,706 mld. USD. V roku 2002 sa devízové rezervy NBU zvýšili o 43 % na 4,416 mld. USD a v roku 2003 by mali vzrást o 1,5 mld. USD. Priamy štátny zahranicný dlh krajiny v januári mierne vzrástol o 56,7 mil. USD a 0,6 % na 10,247 mld. USD a celkový dlh štátu pri znížení vnútorného o 0,2 % sa zvýšil o 49,2 mil. USD a 0,3 % na 14,250 mld. USD.

V roku 2002 sa rast HDP spomalil na 4,1 % (2001-9,1 %, 2000-5,8 %), priemyselná výroba stúpla o 7 % (14,2 %, 12,4 %), po prvý raz sa objavila deflácia vo výške 0,6 % po inflácii v predošlých dvoch rokoch 6 % a 25,8 %. Vláda v roku 2003 plánuje rast HDP o 4 % s možnostou zvýšenia na 6 %, priemyselná produkcia by mala stúpnut o 4,5 % a inflácia sa pohybovat na hranici 6 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS