ČLÁNOK
ÚDR zaznamenalo prekročenie príjmov štátneho rozpočtu o 14,6 %
21. februára 2001

Celkové príjmy štátneho rozpočtu vybraté daňovými úradmi a colnicami predstavovali za január tohto roka 15,7 mld. Skutočné príjmy tak boli v porovnaní s predpokladmi vyššie o 14,6 % . Agentúru SITA o tom informovalo Ústredné daňové riaditeľstvo (ÚDR) v Banskej Bystrici.

Najvyššie plnenie mali podľa údajov ÚDR dane z príjmov vykonávané zrážkou. Ich príjmy sa voči rozpočtovým predpokladom zvýšili v januári o 78,2 %. Plánované príjmy prekročil aj výber cla (o 56,2 %), daň z pridanej hodnoty (o 23,6 %), daň z príjmov fyzických osôb (o 14,9 %) a spotrebné dane (o 5,2 %). Prepad oproti predpokladom zaznamenala daň z príjmov právnických osôb, ktorá vykázala len 67,9-percentné plnenie. Najnižšie, 60,8-percentné plnenie rozpočtových príjmov, vykázala daň z majetku.

Najväčší podiel na daňových príjmoch štátneho rozpočtu, ktoré v januári predstavovali 15,37 mld. Sk, mala daň z pridanej hodnoty. V januári plynulo do štátnej pokladne z tejto dane 6,69 mld. Sk. Za ňou nasledovali daň z príjmov fyzických osôb (2,64 mld. Sk), spotrebné dane (2,52 mld. Sk), dane z príjmov vyrubované zrážkou (1,86 mld. Sk), dane z príjmov právnických osôb (1,05 mld. Sk) a clá (0,53 mld. Sk).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS