ČLÁNOK
Údaj k ultimu novembra 1997, kedy hrubá zahraničná zadlženosť Slovenska dosiahla 10,7 mld. USD, vysoko prekračuje bezpečnú hranicu stanovenú centrálnou bankou na 40 %.
20. februára 1998

…zahraničná zadlženosť zrejme ďalej stúpne i v tomto roku. Odhady analytikov centrálnej banky sa pohybujú na úrovni prírastku v tejto oblasti o 1,8 mld. USD. Približne 8 mld. Sk (230 mil. USD) by mali tvoriť úroky platené do zahraničia. Na stredajšom stretnutí členov Slovensko-rakúskej obchodnej komory to uviedla vrchná riaditeľka menového úseku NBS Elena Kohútiková. Vrchná riaditeľka menového úseku NBS v hodnotení minuloročného menového vývoja zdôraznila, že NBS zareagovala na vyššiu expanziu programovanú v štátnom rozpočte na rok 1997 sprísnením menovej politiky. V dôsledku toho bol i rast peňažnej zásoby (M2) nižší, než stanovovali pôvodné predpoklady. V roku 1997 rast peňažného agregátu M2 v SR dosiahol 8,7 %. To umožnilo okrem iného i udržať infláciu v stanovenom rozsahu a vytvárať priestor pre rozsiahlejšie úverové aktivity v tomto roku. Tento vývoj bol však sprevádzaný vysokou turbulenciou úrokových sadzieb, ktoré znemožňovali prefinancovanie viacerých kvalitných projektov. Podniky s vysokou kredibilitou preto získavali úverové prostriedky v zahraničí. Menový program NBS na rok 1998 obsahuje zámer mierne zvýšiť prírastok peňažnej zásoby M2, čo je umožnené okrem iného jeho nižším ako plánovaným prírastkom v roku 1997 a tiež nižším fiskálnym deficitom projektovaným na rok 1998. „Vytvára sa tak priestor pre väčšie úverové aktivity v tomto roku,“ uviedla E. Kohútiková. Je však potrebné ustrážiť vývoj rizikových faktorov, medzi ktoré vrchná riaditeľka zaradila infláciu, kurzovú politiku, štátny rozpočet a zvlášť jeho fiskálny deficit a vývoj zahraničnej nerovnováhy. „Ak sa nám ich podarí udržať, je možné zníženie sadzieb a zvýšenie objemu úverov,“ dodala Kohútiková. Podľa jej slov nie je možné určiť úroveň, na ktorú by úrokové sadzby mali poklesnúť, ako však dodala, „bola by som však rada, keby sa stabilizovali na hladine 16 % na ročnej báze“. V roku 1998 predpokladá, že objem úverov by mohol dosiahnuť prírastky 50 mld. Sk, pričom 30 mld. Sk by absorboval štát a zvyšok podnikateľská sféra. Pozitívne hodnotí E. Kohútiková vývoj zaznamenaný v štruktúre HDP už v minulom roku, keď sa začal zvyšovať podiel na jeho tvorbe „ťahaný“ zahraničným dopytom. „Naďalej však pokračuje ´roztváranie nožníc´ medzi príliš vysokým investičným dopytom a stagnujúcou mierou úspor,“ zdôraznila. E. Kohútiková upozornila tiež na vysoký objem investícií smerujúcich do stavebných častí (elektrárne, diaľnice), ktoré patria medzi tzv. neprodukčné, a pretrvávajúci nízky podiel produkčných investícií. S touto štruktúrou súvisí i vysoký podiel štátnych investícií na úkor investícií súkromného sektora. „Je nevyhnutné, aby štát postupne ustúpil z hlavných investotvorných pozícií a zvýšil sa podiel produkčných investícií,“ dodala. Vrchná riaditeľka menového úseku NBS povedala, že slovenská ekonomika bude ešte niekoľko rokov musieť žiť s deficitom bežného účtu platobnej bilancie. V roku 1998 by tento deficit mal dosiahnuť do 6 % ročného HDP, čo je veľmi blízke menovo bezpečnej hranici 5 % HDP. Dôležité je však podľa nej to, akým spôsobom bude tento deficit vykrývať na kapitálovom a finančnom účte. Upozornila tiež na inkasá a platby do zahraničia, ktoré sa v dôsledku splácania zahraničných dlhov už v tomto roku stanú akcelerujúcim prvkom s negatívnym dopadom na platobnú bilanciu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS