ČLÁNOK
Účty spoločnosti SPP už sú odblokované
26. augusta 2002

Väčšina prostriedkov na účtoch Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), ktoré nedávno zablokovala exekútorka v súvislosti s neukončeným zmenkovým sporom medzi SPP a českou Union bankou, je už odblokovaná. Agentúru SITA o tom informovala spoločnosť.

Blokovaná by však mala naďalej zostať čiastka 600 mil. Sk na jednom bankovom účte, ktorá zodpovedá hodnote vykonateľnej pohľadávky Union banky voči SPP. Exekútorka Angelika Slopovská, ktorá konala na základe poverenia Okresného súdu Bratislava II, zablokovala v predchádzajúcich dňoch prostriedky na viacerých účtoch SPP vo výške 3 až 4 mld. Sk, čo je niekoľkonásobok predmetnej pohľadávky.

Ako agentúru SITA informoval SPP, plynárenská spoločnosť podala na okresnom súde námietky proti exekúcii a žiadosť o jej odklad v utorok 20. augusta. „Súd ešte o námietkach SPP proti exekúcii nerozhodol. Ak sud vyhovie námietkam SPP, exekúcia sa zastaví,“ uviedla firma. V opačnom prípade, ak sud námietkam SPP nevyhovie, v zmysle exekučného zákona je banka, v ktorej sú blokované finančné prostriedky, po doručení exekučného príkazu povinná vyplatiť pohľadávku a jej príslušenstvo oprávnenému, t.j. Union banke. Do rozhodnutia okresného súdu o námietkach SPP sa však exekúcia nemôže realizovať.

Spor medzi SPP a Union bankou vznikol v súvislosti s požiadavkami českej banky na preplatenie tzv. Duckého zmeniek. O oprávnenosti týchto požiadaviek rozhodol Najvyšší súd SR (NS) v novembri minulého roka. SPP však v januári 2002 podal dovolanie a žiadosť o odklad vykonateľnosti rozhodnutia, o čom doteraz NS nerozhodol.

Ako agentúru SITA informoval predseda obchodného kolégia NS JUDr. Peter Dukes, prípad je na Najvyššom súde od 20. februára 2002. Dovolanie, ako aj žiadosť o odklad vykonateľnosti rozhodnutia posudzuje príslušný senát pozostávajúci z piatich členov. Dôvodom, prečo senát NS vo veci dovolania ešte nerozhodol, môže byť podľa Dukesa skutočnosť, že „predmetná vec sa ešte jednoducho nedostala na rad“.

Plynárom spôsobuje problém práve to, že NS i napriek tomu, že umožnil opravný prostriedok, nerozhodol o odklade vykonateľnosti rozhodnutia. To využil podľa hovorkyne SPP Dany Kršákovej Okresný súd Bratislava II, ktorý vydal poverenie na vykonanie exekúcie. Keby NS odložil vykonateľnosť rozhodnutia, oznámil by to okresnému súdu, ktorý by nemohol exekúciu umožniť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS