ČLÁNOK
Účinnosť nového zákona o bankách sa posúva na september
19. júna 2001

Nový zákon o bankách by mal byť účinný až od septembra. Pôvodný návrh zákona pritom počítal s účinnosťou od začiatku júla. Informoval o tom štátny tajomník Ministerstva financií SR Viliam Vaškovič. Podľa neho je dôvodom nedostatok času, pretože o zákone zatiaľ ešte rokuje parlament. Devín banka, a.s. tak získa väčší časový priestor na posilnenie kapitálovej sily, ktorá je v súčasnosti nedostatočná.

Podľa nového zákona bude mať totiž centrálna banka povinnosť odobrať licenciu banke, ktorej kapitálová primeranosť klesne pod 2 %. Kapitálová primeranosť je ukazovateľ pomeru vlastného kapitálu k rizikovo váženým aktívam. Ukazovateľ pri Devín banke pritom nemožno vyčísliť, pretože vykazuje záporný kapitál, potrebný na jeho výpočet. O kapitálový vstup do banky však už začiatkom júna požiadali centrálnu banku japonskí investori.

Národná banka Slovenska (NBS) by mala o udelení povolenia k nadobudnutiu podielu prevyšujúceho 50 % základného kapitálu rozhodnúť ešte počas júna. Japonskí investori by mali zvýšiť základné imanie o 3 mld. Sk na 4 mld. Sk, čím by kapitálová primeranosť mala stúpnuť na požadovanú úroveň.

NBS bude podľa zákona musieť uvaliť nútenú správu na banku, ktorej kapitálová primeranosť klesne pod 4 %. Ak sa úroveň kapitálovej primeranosti priblíži k 4-percentnej hranici, bude NBS môcť nariadiť banke ozdravený program.

Nový zákon o bankách zodpovedá právu Európskej únie, pričom sprísňuje požiadavky na vnútornú kontrolu, zavádza bankový dohľad na konsolidovanom základe a upravuje podmienky na udelenie povolenia pôsobiť ako banka. Zároveň by mal zvýšiť zodpovednosť členov štatutárnych orgánov. Audítori bánk budú mať povinnosť hlásiť NBS svoje zistenia ešte pred zverejnením záverečnej správy. Banky by mali vykonávať ročnú účtovnú uzávierku štvrťročne, čo by tiež malo prispieť k pružnejšiemu bankovému dohľadu. Pripravovaná legislatíva je poslednou fázou ozdravenia bankového sektora, ktoré sa začalo reštrukturalizáciou a privatizáciou vybraných bánk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS