ČLÁNOK
Uchádzači o VÚB patria medzi najväčšie banky vo svojich štátoch
21. marca 2001

Na užší zoznam uchádzačov o strategický, približne 75-percentný balík akcií Všeobecnej úverovej banky (VÚB), a.s., Bratislava, ktorý je momentálne vo vlastníctve štátu sa dostali dve banky, ktoré patria v Európe k najvýznamnejším. O druhú najväčšiu slovenskú banku sa uchádza talianska Banca Commerciale Italiana (BCI), ktorá sa nedávno spojila s milánskou bankou Intesa. Od mája, kedy fúzia oboch bývalých konkurentov z Milána nadobudne reálnu podobu, tak vznikne najväčšia talianska finančná skupina Banca Intesa. Nemenej významný je druhý adept na získanie majority vo VÚB, francúzska dvojka v bankovom sektore, Societe Generale. Z hľadiska veľkosti bankových aktív ju vo Francúzsku prekonala len BNP Paribas.

Medzi pôvodnými záujemcami figurovali ďalšie dve banky. Ako pre SITA uviedol predseda Riadiacej skupiny pre reštrukturalizáciu a privatizáciu vybraných bánk a štátny tajomník Ministerstva financií SR Viliam Vaškovič, jeden zo záujemcov, ktorý nesplnil požadované podmienky, odmietol získanie podielu v banke účasťou v súťažnom tendri, ale požadoval exkluzivitu. Druhá z odmietnutých ponúk obsahovala záujem len o kúpu menšej časti akcií. „V tomto prípade zostáva ešte reálnou možnosť, že tento investor bude ešte rokovať o kúpe majority v banke s prípadným budúcim strategickým vlastníkom VÚB,“ uviedol V. Vaškovič nekonkretizujúc mená spomínaných záujemcov.

Nová skupina, ktorá vznikla spojením BCI a Intesy disponuje aktívami 392,58 mld. EUR. Samotná BCI evidovala podľa informácií zverejnených na svojej internetovej stránke k ultimu minulého roka konsolidované aktíva v objeme 145 mld. EUR. Jej čistý zisk vlani dosiahol 666 mil. EUR, čo znamená, že sa v medziročnom porovnaní takmer zdvojnásobil. Čistý konsolidovaný zisk milánskej banky Intesa vzrástol v uplynulom roku v medziročnom porovnaní o 34 % na 2 829 mld. ITL, čo je zhruba 1,461 mld. EUR. Podľa trojročného plánu, ktorý na začiatku marca odsúhlasila správna rada banky, chce peňažný inštitút do roku 2003 dosiahnuť návratnosť akciového kapitálu (ROE) na úrovni 20 %. Ku koncu roka sieť BCI zahŕňala takmer 1150 pobočiek v Taliansku a vyše 880 filiálok a 27 zastúpení v 42 krajinách. Počet zamestnancov dosiahol takmer 40 tisíc, teda o 1300 menej ako v roku 1999.

Skupina Société Générale vytvorila v minulom roku čistý zisk 2,7 mld. EUR. Najväčšou mierou sa na ňom podieľala oblasť korporátneho a investičného bankovníctva so ziskom 1,1 mld. EUR. Zisk z retailového bankovníctva dosiahol 986 mil. EUR a zisk zo správy aktív a privátneho bankovníctva 255 mil. EUR. Zisk z cenných papierov v držbe skupiny dosiahol 357 mil. EUR. Zisk na jednu akciu predstavoval 6,8 EUR, dividenda na akciu bola vo výške 2,1 EUR. Čistý zisk z bankových činností pritom dosiahol 13,8 mld. EUR. Výnosnosť kapitálu banky bola v minulom roku 22,4 % oproti 19,1 % v roku 1999. Bilančná suma banky dosahuje 460 mld. EUR. Société Générale bola založená v roku 1964. Pôsobí v 75 krajinách, kde zamestnáva 71,6 tis. pracovníkov. V oblasti investičného bankovníctva je aktívna zhruba v 60 krajinách, retailové bankovníctvo ponúka vo viac ako 20 krajinách. Na Slovensku už pôsobí prostredníctvom zastúpenia v Bratislave.

Zaradenie oboch bánk do užšieho výberu a ich zahrnutie do druhej fázy privatizačného procesu im umožní uskutočniť proces due diligence vo VÚB. Prvá fázu reprezentoval februárový vstup IFC a EBOR, ktoré získali 25 % akcií z pôvodného približne 95-percentného štátneho podielu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 11. 2021

USD 1,136 0,009
CZK 25,526 0,145
GBP 0,852 0,006
HUF 365,680 2,900
CAD 1,452 0,016

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS