ČLÁNOK
Účastníci G7 diskutovali o reforme finančných inštitúcií
24. septembra 2000

Účastníci víkendového zasadnutia krajín G7 diskutovali o reforme medzinárodných inštitúcií a o implementácii opatrení v rámci pomoci chudobným krajinám a na zabránenie zneužívania globálneho svetového systému. Perspektívy pokračujúcej expanzie v priemyselných krajinách a v rámci svetovej ekonomiky sa v uplynulých mesiacoch zlepšili a fundamentálne faktory posilnili.

V USA a Kanade sa udržal silný ekonomický rast, nízka nezamestnanosť a mierna inflácia. Na udržanie tohto stavu je potrebné zachovať kontinuitu prísnej fiškálnej a monetárnej politiky. V USA je dôležité podporiť rast národných úspor a v Británii zamerať politiku na dosiahnutie cieľov v oblasti inflácie a zamestnanosti. V eurozóne je ekonomický rast silný a inflácia nízka, pričom je dôležité zintenzívniť štrukturálne reformy, zvýšiť súkromné investície a podporiť výrobný potenciál. V Japonsku sa vyskytli náznaky ekonomického oživovania, pričom politika musí byť zameraná na podporu domáceho dopytu, na štrukturálne reformy v oblasti finančného a podnikového sektora.

Účastníci vyjadrili obavy z negatívnych vplyvov nedávneho prudkého rastu cien ropy na svetovú ekonomiku. Je dôležité, aby sa ceny vrátili na úrovne, ktoré nenarušia stabilitu ani v krajinách vyvážajúcich ropu a ani v krajinách, ktoré sú jej spotrebiteľmi. Exportéri ropy musia prijať opatrenia na redukciu svetových cien ropy a na zvýšenie stability na svetových trhoch ropy. Podporným faktorom na dosiahnutie týchto cieľov je zvýšenie efektívnosti využívania energetických zdrojov. Účastníci ocenili opatrenie USA, zamerané na uvoľnenie limitovaného objemu z ropných rezerv.

Predstavitelia štátov G7 tiež diskutovali o vývoji na devízových a finančných trhoch, pričom sa zhodli na tom, že hlavným cieľom je zabezpečenie silného a stabilného medzinárodného menového systému. Následkom toho sa 22. septembra uskutočnila spoločná intervencia na finančných trhoch na podporu eura.

Čo sa týka tranzitívnych ekonomík, ich oživovanie pokračuje. Makroekonomické ukazovatele sa posilnili a sentiment na trhu je pozitívny. Politika v týchto krajinách musí byť zameraná na prehĺbenie ekonomických reforiem, na zlepšenie fiškálnej pozície a dlhovej štruktúry a posilnenie finančného sektora. Tranzitívne krajiny však musia udržať intenzitu reforiem a zameriavať sa na reálne problémy a slabé miesta.

Účastníci apelovali na potrebu pokračovať v reštrukturalizácii finančného a podnikového sektora v mnohých ázijských krajinách a v redukcii slabých miest v Latinskej Amerike. Ocenili pokračujúci silný tohtoročný ekonomický rast v Rusku, výraznú exportnú výkonnosť tejto krajiny a jej príjmy, priaznivú situáciu v oblasti jej platobnej bilancie a akumulácii devízových rezerv. Ocenili tiež snahy vlády v oblasti tvorby legislatívneho rámca na zlepšenie investičnej klímy, na podporu štrukturálnych reforiem a zabezpečenie finančnej stability. Nedávno schválená daňová reforma je povzbudzujúcim signálom pokroku v rámci implementácie tohto programu. Zástupcovia štátov G7 apelovali na Rusko, aby pokračovalo v rozhodnej implementácii štrukturálnych reforiem v iných kľúčových sektoroch, ako napríklad v oblasti zabezpečovania majetkových práv, implementácie zákonodarstva v praxi, v boji proti praniu špinavých peňazí, v posilňovaní transparentnosti a sily centrálnej banky, a tvorbe efektívneho finančného sektora s cieľom využiť ekonomický potenciál Ruska.

Účastníci zasadnutia G7 zdôraznili potrebu posilnenia medzinárodných finančných inštitúcií a prehĺbenia ich spolupráce s cieľom zabezpečiť pokračovanie globálnej expanzie a redukciu chudoby. Poukázali na potrebu reformy Medzinárodného menového fondu (MMF). Ocenili MMF za jeho opatrenia pri riešení ekonomických kríz a zabezpečení finančnej stability vo svete a apelovali na urýchlenie jeho aktivít v tejto oblasti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS