ČLÁNOK
Účasť SR na celkovom zahraničnom obchode ČR je 6,8 %
9. apríla 2002

Obrat zahraničného obchodu Českej republiky (ČR) so Slovenskou republikou (SR) dosiahol vlani 176,6 mld. Kč, čo bolo o 15,9 mld. Kč viac ako v roku 2000. Na tomto rozdiele sa v plnej výške podieľal nárast vývozu na 102 mld. Kč, čo medziročne predstavovalo 18,5 %. Zvyšných 74,6 mld. Kč tvoril dovoz, ktorý si zachoval rovnakú úroveň ako v roku 2000. ČR tak dosiahla vlani kladné obchodné saldo 27,4 mld. Kč. Na tlačovej besede to v pondelok uviedol vedúci oddelenia stavebných hmôt Ministerstva priemyslu a obchodu (MPO) ČR Václav Knor.

ČR vyviezla vlani priemyslové výrobky za 90 mld. Kč a poľnohospodársko-potravinárske za 12 mld. Kč. Podiel poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov bol 11,8 %. Zvýšenie českého vývozu tvorili najmä priemyselné výrobky, kde oproti roku 2000 zaznamenali nárast o 14 mld. Kč, čiže o 18,4 %. Najväčší vzostup o 64 % bol vo vývoze v skupine ostatné dopravné a prepravné prostriedky. Vývoz ropy a ropných produktov vzrástol o 47,8 %, cestných vozidiel o 38,8 %, výrobkov z nekovových nerastov o 30,6 %, kovospracujúcich strojov o 43,8 %. Liečivá a farmaceutické výrobky stúpli o 22,1 %, stroje a zariadenia na výrobu elektriny o 21,2 %, železo-oceliarske strojné zariadenia o 11,3 %, uhlie, koks a brikety o 19,2 %.

Najväčší nárast vývozu, o 90,9 %, ČR zaznamenala v skupine olejnaté semená a plody. Vývoz nevysychavých rastlinných tukov, surových a rafinovaných olejov sa zvýšil o 58,8 %, mäsa a výrobkov z neho o 42,8 %, obilnín a obilných výrobkov o 38,2 %. ČR k nám tiež vyviezla vlani o 30 % viac kávy, čaju, korenia a výrobkov z nich.

Zo Slovenska doviezla ČR v minulom roku priemyselné výrobky za 68,4 mld. Kč a poľnohospodársko-potravinársky sortiment za 6,2 mld. Kč, ktorý tvoril 8,3 % dovozu. V priemyselných výrobkoch najväčší vzostup o 22,5 % predstavovali cestné vozidlá a kovospracujúce stroje vzrástli o 20,1 %. Dovoz priemyselných zariadení sa zvýšil o 17,8 %, elektrických zariadení a spotrebičov o 17,2 %, liečiv a farmaceutických výrobkov o 16,4 % a anorganických chemikálií o 10,9 %.

SR a ČR majú uzatvorenú colnú úniu a naďalej pracujú na odstraňovaní obchodných bariér a prekážok.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS