ČLÁNOK
UBS znížila prognózy rastu pre tranzitívnu Európu
25. septembra 2001

Výhľady recesie v USA a stagnácia rastu v Európskej únii (EÚ) podnietili banku UBS Warburg, aby zredukovala svoje prognózy ekonomického rastu pre európske tranzitívne krajiny, Stredný Východ a Afriku (EMEA). Investičná banka znížila odhady tohtoročného rastu pre celý región na 1 % z pôvodných 1,9 % a v roku 2002 na 3,3 % z predchádzajúcej prognózy 4,2 %, pričom výrazne sa na znížení prognóz podieľajú odhady pre Turecko a Poľsko.

UBS odhaduje, že turecké hospodárstvo zaznamená v tomto roku pokles o 8,5 % oproti pôvodnému očakávaniu 5,6 %, keďže rast exportu v krajine bol menší, ako sa očakávalo. Poľská ekonomika vzrastie o 1,7 % v porovnaní s predchádzajúcou prognózou 2,7 %. UBS zvýšila prognózu tohtoročného rastu len pre ČR a to na 3,4 % z úrovne 3 %.

Na rok 2002 investičná banka najviac znížila prognózy z troch najväčších stredoeurópskych ekonomík Maďarsku vzhľadom na jeho naviazanosť na Európsku úniu (EÚ), keď 70 až 75 % maďarského exportu smeruje do EÚ. UBS znížila prognózu rastu maďarskej ekonomiky v roku 2002 na 3,3 % z úrovne 4,9 %, ekonomický rast Poľska na 2,5 % z pôvodnej prognózy 3,5 % a rast ČR v budúcom roku na 3 % z úrovne 3,5 %.

Rusko samostatne zostáva imúnne, UBS ponechalo prognózy rastu tejto krajiny na nezmenenej úrovni 5,5 % a pre rok 2002 na 4,5 %. Prognózy ruskej ekonomiky sú založené na cene ropy Brent 22 USD za barel.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS