ČLÁNOK
U.S. Steel zriadil Centrum ekonomického rozvoja
25. júna 2001

Spoločnosť U.S. Steel Košice zriadila Centrum ekonomického rozvoja (EDC). Úlohou centra bude realizovať záväzok amerického investora voči vláde SR o pomoci pri zvyšovaní záujmu investorov o východ Slovenska. Prvou významnou aktivitou, ktorú EDC v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu, a.s. (SARIO) realizovalo, bola konferencia o investičných možnostiach na Slovensku v Bruseli v stredu tohto týždňa.

Ako na tlačovej besede uviedol riaditeľ EDC Juraj Augustín, na konferencii prezentovali svoje skúsenosti investori, ktorí už pôsobia na Slovensku. Podobné konferencie plánujú uskutočniť tento rok ešte v Berlíne a v niektorej zo škandinávskych krajín. Predseda predstavenstva SARIO Alan Sitár ocenil synergický efekt konferencie, ktorý dosiahlo EDC pôsobiace na lokálnej úrovni a SARIO pôsobiace centrálne pre SR.

V budúcnosti bude EDC prezentovať výhody investovania vo východoslovenských lokalitách aj na veľtrhoch a výstavách, kde sa zúčastní U.S. Steel Košice. Okrem prezentácie regiónu sa EDC bude venovať aj aktivitám orientovaným na zvýšenie pripravenosti investičného prostredia. Orientovať sa budú na miestne úrady, samosprávu a konzultácie pri príprave priemyselných parkov. Chcú vytvoriť databázu vhodných lokalít na budovanie závodov na zelenej lúke ale aj firiem, kde je možný vstup zahraničného partnera. V spolupráci s agentúrou SARIO sa chcú podieľať aj na konsolidácii investičného prostredia v zmysle úpravy legislatívy a investičných stimulov vlády.

Na margo očakávaných výsledkov EDC uviedol prezident U.S. Steel Košice John H. Goodish, že ekonomický rozvoj regiónu nemožno realizovať zo dňa na deň. „Presviedčanie zahraničného investora aby prišiel práve na Slovensko, môže nezriedka trvať aj jeden až dva roky,“ upozornil J. H. Goodish. A. Sitár zdôraznil, že v súčasnosti sa dvíha vlna presunov výrob z krajín západnej Európy smerom na východ. „Je na Slovensku aby využilo šancu a zachytilo túto vlnu,“ povedal. So zlepšením komparatívnych výhod Slovenska súvisí podľa neho aj príprava novely zákona o investičných stimuloch. Ten by mala Národná rada SR prijať do konca júla.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS