ČLÁNOK
U.S. Steel zaznamenal v štvrtom štvrťroku pokles dodávok
22. januára 2002

Americká oceliarska spoločnosť United States Steel Corporation (U.S. Steel) zaznamenala na americkom trhu v štvrtom štvrťroku pokles dodávok v porovnaní s tretím štvrťrokom na 2,2 mil. ton z úrovne 2,6 mil. ton. Priemerná realizovaná cena ocele predstavovala v štvrtom štvrťroku 419 USD za tonu v porovnaní s úrovňou 420 USD/tona v treťom kvartáli. Výrobné náklady zaznamenali v rovnakom období rast, keď miera využitia kapacít v oblasti výroby ocele sa v štvrtom štvrťroku znížila na 67 % z úrovne 83 % z tretieho kvartálu.

Slovenská dcérska spoločnosť U.S. Steel Košice (USSK) zaznamenala v štvrtom štvrťroku pokles dodávok ocele na 870 tis. ton z úrovne 1,017 mil. ton v treťom kvartáli. Priemerná realizovaná cena sa v rovnakom období znížila na 251 USD/tona z úrovne 259 USD/tona. Miera využitia kapacít v oblasti výroby surovej ocele poklesla v štvrtom štvrťroku 2001 z úrovne 99 %, zaznamenanej v treťom kvartáli, na úroveň 66 %. USSK iniciovala v štvrtom štvrťroku viaceré plánované prerušenia prevádzky, čo viedlo k rastu nákladov na údržbu a opravy. V období medzi 22. decembrom 2001 a 7. januárom 2002 dočasne zastavila väčšinu prevádzok kvôli nízkym úrovniam objednávok a sezónnemu zastaveniu prevádzok jej klientov. Okrem toho sa 5. januára 2002 vyskytla explózia plynového potrubia vo vysokej peci číslo 3. USSK očakáva, že v peci sa obnoví plná produkcia do polovice februára. Pec č. 2 bude medzitým pokračovať v prevádzke, pričom pec č. 1 by mala byť opätovne spustená do prevádzky do konca januára.

Spoločnosť U.S. Steel odhaduje, že za posledný štvrťrok 2001 zaznamenala rekordné výdavky vo výške 90 až 95 mil. USD, súvisiace s finančnými problémami domácich oceľových spoločností. V prvom štvrťroku 2002 očakáva spoločnosť v porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2001 zvýšenie domácich dodávok ocele v USA a mierny rast priemerných realizovaných cien, a to predovšetkým vďaka produktovému mixu. Spoločnosť USSK očakáva v prvom štvrťroku 2002 mierny pokles dodávok a realizovaných cien ako v štvrtom štvrťroku 2001.

Z dlhodobejšieho hľadiska budú úrovne dodávok a realizovaných cien ovplyvnené intenzitou a časom oživenia výrobného sektora, úrovňami importu ocele a zmenami výrobných kapacít konkurentov. Pre USSK budú mať okrem toho význam aj ekonomické a politické udalosti v Európe. USSK očakáva za rok 2002 dodávky ocele v objeme približne 3,8 mil. ton.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS