ČLÁNOK
U.S. Steel vraj ponúkol za VSŽ nízku cenu
15. júla 1999

Ďalšou výhradou je nedostatočný objem prostriedkov, ktoré plánuje americká oceliarska spoločnosť investovať podľa rámcovej ponuky do ďalšieho rozvoja VSŽ. Pre tlačovú agentúru SITA to dnes povedal podpredseda vlády SR Ivan Mikloš, pričom poznamenal, že ďalšie podrobnosti ohľadom rámcovej ponuky je ešte predčasné zverejniť.

Vláda a manažment košických hút sa podľa Mikloša zhoduje, že by sa mal po konzultácii s veriteľskými bankami vybrať sprostredkovateľ (finančná inštitúcia), ktorý by oslovil aj ďalších potenciálnych záujemcov o vstup do VSŽ Košice. V tejto súvislosti pripomenul, že exkluzivita pre U.S. Steel, počas ktorej mala táto americká spoločnosť výhradné právo posúdiť situáciu vo VSŽ a predložiť svoju ponuku, už skončila. V súčasnosti je v platnosti tzv. podmienečná exkluzivita, ktorá však môže byť, ako Mikloš uviedol, zo strany VSŽ kedykoľvek ukončená. „Celková situácia sa v košickej oceliarni relatívne stabilizovala, čo vytvára priestor pre hľadanie ďalších riešení, ktoré by boli možno výhodnejšie,“ dodal. Oslovenie viacerých potenciálnych investorov by tiež vnieslo do predaja VSŽ konkurenciu a možnosť dosiahnuť lepšie podmienky

Prezident VSŽ Gabriel Eichler a predseda predstavenstva Vladimír Repčák rokovali v utorok na Úrade vlády s premiérom Mikulášom Dzurindom a podpredsedom vlády pre ekonomiku Ivanom Miklošom. Minulý týždeň sa v Londýne uskutočnili rokovania predstaviteľov VSŽ a Koordinačného výboru bánk, ktorý zastupuje záujmy veriteľských bánk VSŽ. Zástupcovia VSŽ na najvyššej úrovni sa stretli aj s predstaviteľmi U.S. Steel. Štátny tajomník Ministerstva financií SR Vladimil Podstránsky zároveň v závere minulého týždňa informoval, že na rokovaniach medzi U.S. Steel a veriteľskými bankami VSŽ neodznela požiadavka predĺženia exkluzivity na rokovanie o kapitálovom vstupe U.S. Steel do VSŽ. Predstavitelia U.S. Steel na rokovaniach podľa neho predstavili ďalšiu víziu, ciele a zámery spoločnosti.

Ministerka financií SR Brigita Schmögnerová podpísala podmienky zmluvy medzi štátom a skupinou veriteľských bánk VSŽ Košice. Podpis samotnej dohody by sa mal uskutočniť v najbližších dňoch. Dohoda ustanovuje, že štát bude konať v zhode so zahraničnými investormi. Znamená to, že neuplatní záložné právo na svoje pohľadávky voči VSŽ samostatne, ale bude koordinovane postupovať s ostanými veriteľmi. Zmluva by mala tiež zabezpečiť účasť štátu spolu s veriteľmi v procese výberu strategického investora, ako aj zastúpenie ich predstaviteľov v orgánoch košickej spoločnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS