ČLÁNOK
U.S. Steel považuje akcie VSŽ za vynikajúcu investičnú možnosť
4. októbra 2000

Pokiaľ by sa naskytla ďalšia možnosť na nákup akcií, americká firma by ju prehodnotila.
U.S. Steel považuje nákup akcií VSŽ, a.s., Košice za vynikajúcu investičnú možnosť a pokiaľ by sa naskytla ďalšia podobná možnosť na nákup akcií ako v posledných dňoch, americká firma by ju prehodnotila. Povedal to hovorca U.S. Steel Thomas R. Ferrall. Podľa neho mala spoločnosť v týchto dňoch možnosť kúpiť akcie VSŽ, ktorú využila a realizovala niekoľko nákupov cenných papierov VSŽ. Spolu spoločnosť U.S. Steel kúpila medzi 13 až 14 % akcií VSŽ.
V utorkovom obchodovaní sa na Burze cenných papierov v Bratislave previedol balík reprezentujúci 8,68 % akcií VSŽ, pričom jeho konečným majiteľom sa stala USX Corporation. U.S. Steel patrí do skupiny USX. Štyri prevody po 1 422 471 akcií VSŽ pri cenách v rozpätí 187 až 197 Sk znamenali celkový objem obchodov 5 689 884 kusov akcií. USX Corporation už minulý týždeň prostredníctvom burzy odkúpila 5,27 % akcií VSŽ, čo predstavuje 865 067 akcií pri podobnej cene 187 Sk za kus. Pri žiadnom z týchto obchodov nie je zatiaľ známy predávajúci. Spolu s utorkovou transakciou by mala mať americká USX na svojom konte 13,95 % akcií VSŽ. Hodnota oboch transakcií spolu dosahuje zhruba 428 – 442 mil. Sk.
U.S. Steel podpísala v piatok dohodu s vedením VSŽ, vládou SR a konzorciom veriteľských bánk koordinačné dohody, podľa ktorých sa stanú strategickým partnerom košického hutníckeho kombinátu. Vstup americkej spoločnosti by malo definitívne schváliť mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov 12. októbra.
Keďže akcie sa prevádzali v celých balíkoch, predávajúcim mohli byť len významní akcionári VSŽ. Podľa informácií z 25. septembra bola najväčším akcionárom spoločnosti Bank Austria, ktorá vlastnila 23,15 %. Nasledoval Transpetrol, a.s. s 21,24-percentným podielom, zamestnanecká Hutník, a.s. mala 10,63 % a Chase Nominees Limited 8,04 % základného imania. Fond národného majetku SR kontroloval 3,79 %, Reštitučný investičný fond 2,94 % a Slovenská poisťovňa 0,91 % akcií. Zvyšných takmer 30 % bolo vo vlastníctve menších akcionárov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS