ČLÁNOK
U.S. Steel nepožiadal o predĺženie exkluzivity
9. júla 1999

Ministerka financií SR Brigita Schmögnerová podpísala podmienky zmluvy medzi štátom a skupinou veriteľských bánk VSŽ Košice. Podpis samotnej dohody sa uskutoční v najbližších dňoch. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii štátny tajomník MF SR Vladimil Podstránsky.

Dohoda ustanovuje, že štát bude konať v zhode so zahraničnými investormi. Znamená to, že neuplatní záložné právo na svoje pohľadávky voči VSŽ samostatne, ale bude koordinovane postupovať s ostanými veriteľmi. Zmluva by mala tiež zabezpečiť účasť štátu spolu s veriteľmi v procese výberu strategického investora, ako aj zastúpenie ich predstaviteľov v orgánoch košickej spoločnosti.

Dohoda medzi štátom a veriteľmi je koordinovaná s tzv. stabilizačnou (standstill agreement) a medziveriteľskou zmluvou. Pôvodnú stabilizačnú dohodu sa nepodarilo uzavrieť kvôli nesúhlasu VÚB ako jedného z veriteľov spoločnosti. Ministerka financií však avizovala, že po podpise podmienok dohody bude odporúčať VÚB podpísať stabilizačnú zmluvu.

V. Podstránsky sa na tohtotýždňovej pracovnej ceste do Londýna zúčastnil aj rokovaní medzi americkou spoločnosťou U.S. Steel a veriteľskými bankami VSŽ. „Na týchto rokovaniach neodznela požiadavka predĺženia exkluzivity na rokovanie o kapitálovom vstupe U.S. Steel do VSŽ,“ konštatoval. Predstavitelia U.S. Steel na rokovaniach podľa neho predstavili ďalšiu víziu, ciele a zámery spoločnosti. Konkrétne informácie V. Podstránsky neuviedol, keďže zatiaľ sa k problému VSŽ nevyjadrili ostatní veritelia.

Po podpise stabilizačnej dohody by malo dôjsť k privatizácii VSŽ. V súvislosti so vstupom zahraničného investora do VSŽ sa najčastejšie hovorí o americkej U.S. Steel, zástupcovia ktorej aj na spoločnom nedávnom stretnutí s podpredsedom vlády SR pre ekonomiku Ivanom Miklošom v USA opätovne potvrdili záujem firmy kapitálovo vstúpiť do VSŽ. Záujem o kapitálový vstup však potvrdila aj Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR).

Zmluva medzi štátom a veriteľmi by mala zohľadniť postavenie štátu ako najvýznamnejšieho veriteľa VSŽ s pohľadávkami spolu vyše 5 mld. Sk. Len za rok 1997 eviduje štát daňový nedoplatok vo výške 500 mil. Sk. Uzavretie zmluvy medzi veriteľmi a štátom v zastúpení štátu iniciovalo Ministerstvo financií SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS