ČLÁNOK
U.S. Steel Group v treťom štvrťroku so stratou 23 mil. USD
23. októbra 2001

Americká oceliarska skupina USX – U.S Steel Group pôsobiaca na Slovensku prostredníctvom dcérskej spoločnosti U.S. Steel Košice zaznamenala v treťom štvrťroku 2001 čistú stratu 23 mil. USD. Ide o zhoršenie hospodárenie, keďže v rovnakom období minulého roku vytvárala spoločnosť čistý zisk na úrovni 19 mil. USD. Spoločnosť o tom informovala v tlačovej správe.

Na výsledky nepriaznivo vplýval pokračujúci slabý dopyt a vývoj cien ocele. Čistá strata, upravená o špeciálne položky, predstavovala v treťom štvrťroku 18 mil. USD v porovnaní s čistým ziskom 25 mil. USD zaznamenaným v rovnakom období pred rokom. Od začiatku roka 2001 dosiahla kumulatívna čistá strata koncernu 44 mil. USD. Záporný hospodársky výsledok je v príkrom kontraste s čistým ziskom v objeme 118 mil. USD, ktorý americká skupina vykázala za prvé tri štvrťroky minulého roka.

Ako uviedol predseda predstavenstva materskej korporácie USX Thomas J. Usher, na výsledky americkej časti koncernu Domestic Steel negatívne vplývalo zložité podnikateľské prostredie poznačené spomalením hospodárstva a globálnym nadbytkom ocele. Naopak, darilo sa slovenskej dcérskej spoločnosti U.S.Steel Košice, s.r.o., ktorá podľa slov Thomasa J. Ushera i napriek ťažkým podmienkam na trhu zaznamenala svoj ďalší výborný kvartál.

Výnosy U.S. Steel Group sa v treťom štvrťroku medziročne zvýšili zhruba o 12,5 % na 1,66 mld. USD z minuloročnej úrovne 1,475 mld. USD. Za celých prvých deväť mesiacov tohto roka realizovala oceliarska skupina tržby vo výške 4,961 mld. USD, čo je predstavuje medziročný nárast o 5,1 %.

U.S. Steel Group dodala v treťom kvartáli celkovo takmer 3,6 milióna ton ocele. Americká Domestic Steel realizovala dodávky v objeme 2,6 milióna ton, zatiaľ čo U.S. Steel Košice s.r.o. dodala oceľ v objeme jedného milióna ton. Za prvých deväť mesiacov predstavovali celkové dodávky skupiny 10,4 milióna ton, čo je v medziročnom porovnaní o 23,5 % viac.

Pre celý rok 2001 prognózuje firma celkový objem dodávok v rozmedzí od 13,5 a 13,8 mil. ton. Divízia Domestic Steel by sa na celkovej produkcii mala podieľať 10 miliónmi, zvyšok by mali zabezpečiť košické oceliarne. Spoločnosť tak zrevidovala nadol svoje predchádzajúce odhady z júla 2001. Vtedy predpokladala ročný objem dodávok v rozmedzí od 14 do 14,5 mil. USD.

V polovici augusta korporácia USX oznámila, že má v úmysle zatvoriť prevádzky na lisovanie ocele za studena a výrobu cínu v závode Fairless Works neďaleko Philadelphie. Ročná výrobná kapacita týchto prevádzok je spolu 1,5 mil. ton. V závislosti od vývoja trhu však U.S. Steel plánuje pokračovať vo Fairless Works vo výrobe žiarovo pozinkovaných plechov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS