ČLÁNOK
U. S. Steel chce investovať okolo 700 mil. USD podľa vývoja trhu
12. mája 2000

U. S. Steel chce do hutníckej výroby v Košiciach investovať okolo 700 mil. USD v závislosti od vývoja trhu. Táto investícia posunie VSŽ do prvej línie európskych producentov oceľových výrobkov. Predstavenstvo korporácie USX, do ktorej patrí U. S. Steel, odsúhlasilo plán U. S. Steel Group kúpiť prevádzky a majetok súvisiaci s hutníctvom vo VSŽ, pričom majetok nesúvisiaci s hutníctvom ostane vo vlastníctve VSŽ, a.s. Informoval o tom predseda predstavenstva a prezident USX Thomas J. Usher.
Transakciu musia schváliť akcionári VSŽ, a.s. na valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať 25. mája. T. Usher opísal potenciálnu transakciu hutníckych prevádzok VSŽ ako „strategický krok pre U. S. Steel.“ Podľa neho akvizícia je prirodzeným krokom pri nasledovaní mnohých zákazníkov U. S. Steel na trh s rastúcimi možnosťami a vynikajúcim potenciálom v strednej Európe. Usher povedal, že po uskutočnení transakcie by kapacita VSŽ s výrobou štyri milióny ton tekutej ocele ročne predstavovala približne 25 % celkovej kapacity U. S. Steel.
Predseda predstavenstva USX ďalej povedal, že cieľom U. S. Steel bude dostať slovenský hutnícky podnik na úroveň konkurujúcu popredným európskym výrobcom tovarov s pridanou hodnotou, najmä plochých výrobkov vysokej kvality požadovaných zákazníkmi v automobilovom priemysle, v bielej a obalovej technike, stavebníctve, strojárstve a v iných odvetviach.
Podľa T. Ushera finančná transakcia prerokovaná v Bratislave obsahuje počiatočnú hotovostnú platbu 60 mil. dolárov pre VSŽ. Nová spoločnosť v Košiciach tiež preberie dlh VSŽ vo výške 325 mil. USD voči veriteľským bankám. V rokoch 2002 a 2003 U. S. Steel v Košiciach zaplatí VSŽ, a.s. 25 mil. až 75 mil. USD v závislosti od výkonu novej spoločnosti. Úmyslom je rozdeliť túto sumu akcionárom.
Podľa Ushera má U. S. Steel tím právnikov, nezávislých audítorov, inžinierov, systémových pracovníkov, odborníkov na nákup a výrobu, ktorí v Košiciach pracujú na predinvestičnom audite. Spolu s inými pripravujú potrebnú dokumentáciu tak, aby do konca júna došlo k zavŕšeniu transakcie a aby zmena vlastníctva mohla nastať 1. júla tohto roku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS