ČLÁNOK
Tvrdšie podmienky pre nebankové subjekty v novom roku
30. októbra 2000

Jednou z priorít ministerstva financií bude v nasledujúcom roku vypracovanie zákona o zhromažďovaní finančných prostriedkov, ktorý by mal sprísniť podmienky pre nebankové subjekty. Ich kontrolu bude mať na starosti novovznikajúci Úrad pre finančný trh. Nový zákon by mal nadobudnúť účinnosť v prvom polroku 2001. Na tlačovej besede to povedala ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Ďalším prioritným záväzkom je podľa nej znenie zákona o štátnom rozpočte na rok 2002. „Ministerstvo financií na ňom začína prípravné práce už v súčasnosti, pričom sa bude snažiť využiť nové prvky, ako napr. funkčnú klasifikáciu,“ povedala Schmögnerová. Strednodobý finančný výhľad, ktorý vláda pripravila po prvýkrát v tomto roku, by mal slúžiť ako východiskový bod. Cieľom ministerstva je tiež ukončenie začlenenia štátnych fondov do štátneho rozpočtu a finalizácia projektu štátnej pokladnice. Reforma daní pripravovaná na budúci rok by mala podľa Schmögnerovej prispieť k harmonizácii s daňovým systémom v Európskej únii. Nový zákon by mal pritom podľa nej klásť dôraz na nepriame a majetkové dane.

Dôležitými legislatívnymi úpravami by mali podľa ministerky v budúcom roku prejsť aj zákony o poisťovníctve a o bankách. Vzniknúť by mal nový zákon o štátnom dlhu a štátnych zárukách. Ako povedala, primárnym cieľom zostáva ukončenie privatizácie slovenských bánk ako aj príprava Slovenskej poisťovne do privatizačného procesu. Definitívne by sa mal vypracovať Staff Monitored Program Medzinárodného menového fondu, ktorý je podmienkou pre poskytnutie EFSAL Pôžičky od Svetovej banky.

Ministerka na tlačovej besede zhodnotila dvojročné pôsobenie ministerstva financií. Dôležitým krokom bola podľa nej konsolidácia verejných financií, ku ktorej prispela napríklad novela zákona o správe majetku štátu, nové nariadenie o poskytovaných štátnych zárukách alebo obidva balíčky opatrení prijaté v roku 1999. Nespokojnosť však vyjadrila s programom hospodárnosti rezortov, ktorý nepriniesol očakávané výsledky. Schmögnerová je tiež nespokojná s rýchlosťou reforiem v niektorých rezortoch, napríklad v zdravotníctve, sociálnej sfére alebo v školstve.

Prínosom posledných dvoch rokov bola podľa šéfky rezortu aj reštrukturalizácia verejného sektora, zákon o konkurze a vyrovnaní, zákon o Úrade pre finančný trh alebo novely zákonov o cenných papieroch a o burzách. Ministerka vyjadrila spokojnosť s prístupovým procesom Slovenska do OECD. Rovnako kladne hodnotí aj pričleňovanie Slovenska do Európskej únie a počet uzavretých negociačných kapitol.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 3. 2021

USD 1,187 0,007
CZK 26,417 0,114
GBP 0,857 0,006
HUF 367,190 0,900
CAD 1,504 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS