ČLÁNOK
Tvrdne drahý lacný cement
29. novembra 2002

Skupina 81 malých akcionárov Považskej cementárne Ladce, a. s., zažalovala nemeckú spoločnosť Berger Holding GmbH. Na Krajinskom súde v Passau (NSR) sa dožadujú náhrady škody, ktorá vznikla porušovaním práv akcionárov. Spoločnosť Berger Holding GmbH získala v roku 1999 zhruba 72 percent akcií Považskej cementárne. V žalobe vyslovili akcionári názor, že tento prevod sa odohral v rozpore so zákonom. Berger Holding napríklad nevyhlásil verejný prísľub na odkúpenie zvyšných akcií.

Nevyhlásenie verejného prísľubu je znakom diskriminácie a nerovnakého zaobchádzania s akcionármi. Hodnota približne 38 percent akcií cementárne sa znížila. Ďalším porušením zákona je podľa žaloby konanie v zhode aj skutočnosť, že spoločnosť Berger Holding doteraz nesplatila vyše 200 mil. Sk kúpnej ceny. Ide o prvý súdny spor, ktorý iniciovali občania Slovenska na súde domovského štátu majoritného akcionára.

Zamestnanecká akciová spoločnosť Portlandcement získala akcie cementárne od Fondu národného majetku SR v roku 1995. Cementáreň zmenila vlastníka 23. augusta 1999, keď nemecká stavebná spoločnosť Berger Holding zvýšila svoj podiel na 72,96 %. Celý balík odkúpila od Portlandcementu prostredníctvom právneho zástupcu Portlandcement spoločnosti Juris Invest (vlastnícky podiel 15 % akcií) a fyzickej osoby André Scholz (29 %), v tom čase zamestnanca poradenskej firmy Rödl & Partner, audítora spoločnosti Berger Holding. Berger kúpil 70,43 % akcií cementárne za 274,135 mil. Sk.

Zvláštne súvislosti

Argumentom dokladajúcim výhodnosť pôsobenia nemeckej stavebnej spoločnosti v slovenskej cementárni mal byť bezproblémový odbyt produkcie na nemeckom trhu. Skutočnosť, že zisk Považskej cementárne vzniká až v Nemecku, kde Berger Holding cement predáva, znamená len to, že výrobca je rukojemníkom obchodníka. Ekonomickí experti považujú tento spôsob za klasický príklad odlievania zisku za hranice, čo je prinajmenšom morálny problém.

Stalo sa však aj niečo iné. Ceny cementov na trhu Spolkovej republiky Nemecko v poslednom čase výrazne klesli zo 60 eur za tonu na približne 25 až 28 eur za tonu. Slovenské výrobné kapacity cementu sú väčšinou v rukách zahraničných európskych holdingov ako napr. Breitenburger Auslandbeteilligungs, Berger Holding Passau, A+H Baustoff holding Wien. Medzi výrobcov cementu na Slovensku patria Cementáreň Lietavská Lúčka, Cemmac Horné Srnie, Holcim Rohožník, Považská cementáreň Ladce, Stredoslovenská cementáreň Banská Bystrica, Cementáreň Turňa nad Bodvou a Zeocem Bystré.

Pokles cien cementov na nemeckom trhu potvrdila aj Považská cementáreň. „Exportná orientácia cementárne v nasledujúcom roku, konkrétne v oblastiach cien, trhov a zákazníkov, je obchodným tajomstvom,“ uviedol pre agentúru SITA obchodný riaditeľ ladčianskej cementárne Ľubomír Martinka na otázku o možnom pozastavení vývozu cementu do Nemecka.

V tomto roku vyviezli do Nemecka z Ladiec o zhruba 100-tisíc ton cementu menej ako predpokladali. Hoci je Berger Holding majoritným akcionárom v Považskej cementárni, nehovorí nič o zmene stratégie. V Nemecku začal kupovať cement od nadnárodného koncernu Lafarge. Podľa informácií z nemeckých obchodných kruhov išlo od jari už o niekoľko desiatok tisíc ton.

Stalo sa teda iba to, čo sa nevyhnutne muselo stať. Efektívnosť výroby v Ladciach bola veľmi nízka aj v porovnaní s ostatnými cementárňami na Slovensku. Lacný cement bol teda vlastne drahý, až taký drahý, že ho prestal chcieť aj vlastník fabriky. Považská cementáreň žila v ilúzii. Silná orientácia len na jedno exportné teritórium a opustenie domáceho trhu sa začínajú prejavovať so všetkými negatívnymi dôsledkami. Doprava tony cementu nad 200 kilometrov je podľa odborníkov často drahšia ako jeho výroba.

Z prostredia cementárne už prišla neoficiálna správa, že zamestnancom nevyplatia trinásty plat. Rovnaké posolstvo obsahuje aj informácia, že v cementári bude od 17. decembra dovolenka. Ani jedno, ani druhé neprekvapuje. Zvláštne je len to, že za zdroj ťažkostí označujú manažéri aktivity ekologickej iniciatívy občanov Ladiec.

Zásah ekológov

Občianska iniciatíva Za zdravé životné prostredie v okolí Považskej cementárne vyjadrila nesúhlas s ministerstvom životného prostredia, ktoré chce upustiť pri projekte spaľovania mäsovokostnej múčky zo zvierat podozrivých na ochorenie BSE od vypracovania správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie. Zámer Energetického zhodnocovania odpadov – mäsovokostnej múčky a živočíšnych tukov v rotačnej peci predložila Považská cementáreň, a. s., Ladce. Podľa ministerstva sú údaje v zámere postačujúce a komplexná správa o hodnotení nie je potrebná.

Pri spracovaní nebezpečného odpadu hovorí environmentálny zákon o povinnom hodnotení vplyvov na životné prostredie. Vyše 600 občanov trvá na vyhodnotení účinkov na životné prostredie pri 25-percentnom zvýšení výkonu produkcie oproti pôvodnej kapacite cementárne, na dokladovaní bezpečnosti obyvateľstva, ako aj zdôvodnení výberu Považskej cementárne spaľovať mäsovokostnú múčku, keďže na Slovensku sú aj iné cementárne, ktoré nie sú v bezprostrednej blízkosti ľudských sídiel. Obavy občanov sú podľa ich zástupcu Jozefa Jesenského oprávnené. Nie je jasné ako táto iniciatíva ovplyvňuje obchod s cementom.

Cementárenský priemysel má v priemysle stavebných látok významné postavenie, keď sa na celkových tržbách odvetvia podieľa zhruba 30 percentami. Tržby v priemysle stavebných látok dosiahli za vlaňajšok 20,087 mld. Sk a medziročne vzrástli o 6,5 %. Nie všetkým a nie všetko sa však darí.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS