ČLÁNOK
Tvorba hrubého fixného kapitálu za prvý štvrťrok dosiahla 68,4 mld.Sk
14. júna 2002

Podľa predbežných výsledkov Štatistického úradu SR (ŠÚ) poklesla tvorba hrubého fixného kapitálu v prvom štvrťroku medziročne o 0,8 %. V prvom kvartáli sa tak v SR vytvoril hrubý fixný kapitál v objeme 68,4 mld. Sk. Tento vývoj ovplyvnila predovšetkým nižšia tvorba nového fixného kapitálu o 2,1 %. Objem nadobudnutého použitého majetku bol o 6,6 % nižší ako pred rokom. Informoval o tom ŠÚ.

Z celkových výdavkov vynaložených na nadobudnutie hrubého fixného kapitálu tvorili najväčšiu časť výdavky nefinančných korporácii na úrovni 70,9 %. Medziročný pokles tvorby hrubého fixného kapitálu súvisel hlavne s poklesom investičnej aktivity nefinančných korporácií o 1,1 %, finančných korporácií o 0,8 % a domácností o 1,1 %.

Najväčší objem kapitálu smeroval do rozvoja technického potenciálu vo forme strojov, ktorý predstavoval 40,5 mld. Sk. Tvorba hrubého fixného kapitálu v oblasti stavieb dosiahla 24,2 mld. Sk a na rozvoj ostaných kapitálových aktív sa v prvom kvartáli vynaložilo 3,4 mld. Sk. Medziročný vývoj súvisel s poklesom kapitálových výdavkov do strojov o 1,2 % a do ostaných kapitálových aktív o 3,4 %. Kapitálové výdavky do stavieb medziročne vzrástli o 0,6 % najmä v dôsledku rastu ostatných stavieb o 2,5 %.

Z hľadiska odvetvovej štruktúry najväčší objem finančných prostriedkov na nadobudnutie hrubého fixného kapitálu v prvom štvrťroku vynaložili podnikateľské subjekty v priemyselnej výrobe v objeme 20,8 mld. Sk. Významný bol aj vklad kapitálových výdavkov v odvetviach nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby. V odvetví výskum a vývoj ŠÚ zaznamenal za prvé tri mesiace kapitálové výdavky vo výške 9,3 mld. Sk, v peňažníctve a poisťovníctve na úrovni 7,4 mld. Sk a v obchode 6,1 mld. Sk. Tvorba hrubého fixného kapitálu v doprave a skladovaní bola na úrovni 3,1 mld. Sk a vo verejnej správe a obrane 2,4 mld. Sk.

Najnižší objem sa vynaložil v školstve a ťažbe nerastných surovín zhodne po 0,2 mld. Sk, v hoteloch a reštauráciách 0,4 mld. Sk a v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti 0,4 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS