ČLÁNOK
Tvorba hrubého fixného kapitálu vlani klesla na 319,8 mld. Sk
14. marca 2003

Tvorba hrubého fixného kapitálu predstavovala vlani 319,8 mld. Sk a v medzirocnom porovnaní klesla o 0,9 %. Vývoj tvorby hrubého fixného kapitálu ovplyvnilo predovšetkým zníženie tvorby nových fixných aktív o 1,7 % na 331 mld. Sk a zvýšenie úbytku použitého investicného majetku o 6,3 % na 33,7 mld. Sk. Objem nadobudnutého použitého investicného majetku vzrástol vlani o 28,2 % na 21,9 mld. Sk. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Z hladiska sektorovej štruktúry tvorili rozhodujúcu cast výdavky na nadobudnutie fixných aktív v nefinancných korporáciách vo výške 63,1 %. Podiel domácností dosiahol 14,7 %, financných korporácií 13,5 %, verejnej správy 8,2 % a neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam 0,5 %. Medzirocné zníženie celkového objemu fixných aktív ovplyvnil hlavne pokles v nefinancných korporáciách o 1,3 % a vo verejnej správe o 7,1 %. Vyšší objem prostriedkov vynaložili financné korporácie o 5,1 % a domácnosti o 0,5 %.

Štvrtina objemu financných prostriedkov na nadobudnutie hrubého fixného kapitálu smerovala vlani do priemyselnej výroby vo výške 82,6 mld. Sk. Významný bol aj vklad kapitálových výdavkov v odvetviach penažníctvo a poistovníctvo na úrovni 43,1 mld. Sk, nehnutelnosti a prenajímanie 40,8 mld. Sk, obchod 34,7 mld. Sk, doprava, pošta a telekomunikácie 32,9 mld. Sk, výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 31,4 mld. Sk, verejná správa a obrana 23,9 mld. Sk. Najnižší objem sa vynaložil v odvetviach tažba nerastných surovín vo výške 1,2 mld. Sk, školstvo 1,9 mld. Sk, hotely a reštaurácie 2,8 mld. Sk, zdravotníctvo a sociálna starostlivost 3,2 mld. Sk.

Z vecného hladiska dominovali financné prostriedky investované do strojov v objeme 184,5 mld. Sk, kovové výrobky a stroje z toho tvorili 140,6 mld. Sk. Tvorba hrubého fixného kapitálu v oblasti stavieb dosiahla 112,5 mld. Sk, z toho 19,7 mld. Sk tvorili stavby na bývanie. Ostatné investicné výrobky tvorili 21,1 mld. Sk, produkty polnohospodárstva, lesníctva, rybolovu a vodných kultúr 1,7 mld. Sk. Nepriaznivý vývoj celkovej tvorby hrubého fixného kapitálu ovplyvnil najmä pokles v oblasti stavieb o 8,2 % pri vyššom investovaní do budov na bývanie o 4,8 %. Tvorba hrubého fixného kapitálu vo forme strojov sa medzirocne zvýšila o 1,4 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS