ČLÁNOK
Tvorba hrubého fixného kapitálu vlani 307,4 mld. Sk
15. marca 2002

Tvorba hrubého fixného kapitálu vzrástla podľa predbežných výsledkov vlani medziročne o 11,6 % a predstavovala 307,4 mld. Sk. Jeho úroveň ovplyvnila najmä vyššia tvorba nového fixného kapitálu, ktorá bola vyššia o 13,8 %. Objem nadobudnutého použitého majetku vzrástol o 21,1 %, tempo vývoja zmierňoval vyšší úbytok použitého investičného majetku o 46,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Tvorba hrubého fixného kapitálu do strojov v uplynulom roku predstavovala 166,3 mld. Sk, z toho kovové výrobky a stroje predstavovali hodnotu 126,6 mld. Sk a dopravné zariadenia vo výške 39,7 mld. Sk. Objem výdavkov do stavieb dosiahol 122,8 mld. Sk, z toho do budov na bývanie 19,2 mld. Sk a ostatných stavieb 103,6 mld. Sk. Na rozvoj ostatných kapitálových aktív sa vynaložilo 16,6 mld. Sk do produktov poľnohospodárstva, lesníctva, rybolovu a vodných kultúr 1,6 mld. Sk. Medziročné tempo rastu zrýchľoval hlavne rast kapitálových výdavkov do stavieb o 18,2 % vplyvom vyššieho objemu ostatných stavieb o 25,1 %. Výdavky do strojov sa medziročne zvýšili o 8,6 % z toho do dopravných zariadení o 14,8 %.

Z hľadiska jednotlivých odvetví ekonomickej činnosti najväčší objem finančných prostriedkov na nadobudnutie hrubého fixného kapitálu vynaložili subjekty v priemyselnej výrobe v objeme 80,2 mld. Sk. Významný bol aj objem vo veľkoobchode, maloobchode, oprave motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru vo výške 39,7 mld. Sk. Tvorba hrubého fixného kapitálu v peňažníctve a poisťovníctve bola na úrovni 39,3 mld. Sk, v kategórii nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj 36,4 mld. Sk Vo výrobe a rozvod elektriny, plynu a vody dosiahli kapitálové výdavky 33,7 mld. Sk, v doprave, skladovaní, pošte a telekomunikáciách predstavoval 27,3 mld. Sk. Najnižší objem sa vynaložil v ťažbe nerastných surovín na úrovni 1,5 mld. Sk, v školstve 2 mld. Sk, v hoteloch a reštauráciách 2,1 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS