ČLÁNOK
TÚ SR zverejní novú výzvu na udelenie licencií GSM a UMTS
7. marca 2002

Telekomunikačný úrad SR (TÚ) zverejní novú výzvu na podávanie žiadostí o udelenie licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejných mobilných telekomunikačných sietí GSM a UMTS. Agentúre SITA to potvrdil štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) Dušan Faktor. Výzva by mala byť zverejnená vo vestníku MDPT, ktorý vyjde v polovici marca. Ako dodal štátny tajomník, ministerstvo privítalo ubezpečenie zo strany TÚ, že zverejnenie novej výzvy nebude mať vplyv na termíny stanovené v uskutočňovanom tendri.

Podľa informácií agentúry SITA boli dôvodom na uverejnenie novej výzvy formálne, ako aj právne nedostatky prvej výzvy zverejnenej úradom. Na viaceré právne nedostatky mali upozorniť práve súčasní mobilní operátori pôsobiaci na slovenskom trhu, teda Globtel a EuroTel. Riaditeľ pre vonkajšie vzťahy spoločnosti EuroTel Juraj Droba agentúre SITA povedal: „EuroTel Bratislava, a.s. sa nebráni vstupu tretieho mobilného operátora na trh, trváme však na tom, aby bol vybraný na základe licenčného procesu, ktorý bude transparentný, právne čistý a nespochybniteľný. Jeho výsledky by nemali poškodzovať a diskriminovať súčasných dvoch operátorov sietí GSM a deformovať voľný trh mobilnej komunikácie v SR.“ Globtel zatiaľ stanovisko k týmto informáciám neposkytol.

Konečná verzia podmienok výberového konania na udelenie licencií na zriaďovanie a prevádzkovanie verejných mobilných telekomunikačných sietí GSM a UMTS by mala byť záujemcom dostupná najneskôr 13. marca, pričom pôvodne sa počítalo s dátumom 20. februára. TÚ posunul aj termín podávania žiadostí o licencie z 10. apríla na 2. mája. TÚ zdôvodnil posunutie termínov množstvom otázok, ktoré mu predložili potenciálni záujemcovia počas pripomienkového konania a následných rokovaní. Lehota, v ktorej mohli záujemcovia o získanie licencií pripomienkovať podmienky výberového konania, uplynula 11. februára. Podľa informácií TÚ sa pripomienky a námietky týkali najmä využívania národného roamingu, systému úhrad za licencie a spoločného využívania telekomunikačnej infraštruktúry.

TÚ na základe licenčného konania udelí jednu celoplošnú licenciu na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete GSM v pásme 900 a 1 800 MHz a UMTS v pásme 1 900 a 2 170 MHz, ktorej cenu stanovili na 1,5 mld. Sk. Udelí aj dve celoplošné licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS za 1,499 mld. Sk. Licencie sa vydajú na 20 rokov. Kombinovanú licenciu môže získať iba záujemca, ktorý doposiaľ takúto licenciu pre územie SR nemá.

Tretí operátor bude môcť na základe získanej licencie už od polovice roka 2002 začať prevádzku v pásmach GSM 900 a GSM 1 800. Potenciálny záujem o licenciu doteraz prejavila materská firma Českého Mobilu, prevádzkovateľa siete Oskar, spoločnosť Telesystem International Wireless. Svoju účasť v tendri vyhodnocuje aj firma Telenor, jej účasť však bude závisieť od podmienok vyhlásenej súťaže.

UMTS je mobilný telekomunikačný systém tretej generácie, ktorý popri bežnej hlasovej komunikácii umožňuje zavádzať nové služby s vysokými prenosovými rýchlosťami, ako napríklad prenos obrazu a zvuku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS