ČLÁNOK
TÚ SR kontroluje prevádzkovateľov IP telefónie
1. decembra 2000

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) uskutočňuje kontrolu prevádzkovateľov telefónnej služby umožňujúcej prenos hlasu cez internet (Voice over IP), či spĺňajú podmienky všeobecného povolenia na prevádzku takejto služby, ktorý vydalo začiatkom tohto roka Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT). Je predpoklad, že technológia prenosu dát hlasu cez internet už tak pokročila, že umožňuje prenos hlasu v reálnom čase, čo už môže narušiť monopolnú výsadu Slovenských telekomunikácií, a.s. v hlasovej službe. Uviedol to poradca predsedu Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Stanislav Vanek.

Podľa S. Vaneka napriek tomu, že nie sú ešte prepracované presné meracie metódy na zistenie, či prevádzkovatelia spĺňajú asi najdôležitejšiu podmienku – 250 ms omeškanie hlasu za prenosom dát, úrad má záujem ustrážiť do tohto obdobia monopol ST na hlasovú službu.

V súvislosti s rozvojom IP telefónie na Slovensku sa podľa S. Vaneka zistili určité nedostatky v novom telekomunikačnom zákone, ktorý nadobudol účinnosť v polovici tohto roka. Problémom je najmä v zákone zakotvená klauzula, podľa ktorej pri obmedzených zdrojoch je na vydanie príslušného povolenia potrebná licencia, pričom telefónne čísla patria medzi obmedzené zdroje. V súčasnosti ešte nie je podľa Vaneka tento problém taký vypuklý, pretože koncovými zariadeniami sú v prípade IP služieb osobné počítače. Problém však môže nastať v prípade, ak sa účastníci budú napájať prostredníctvom koncového zariadenia ST, ktoré majú svoje vlastné čísla formou dial-up pripojenia. V najbližšej novele zákona tak podľa Vaneka budú musieť telefónne čísla vylúčiť spomedzi obmedzených zdrojov. V tomto smere je náš telekomunikačný zákon dokonca v rozpore aj s názormi Európskej únie. Tá totiž telefónne čísla považuje za neobmedzené zdroje.

Podľa niektorých odborníkov rozvoj telefonovania cez internet má aj na Slovensku vzhľadom na vysoké tarify ST v medzinárodnom styku veľkú budúcnosť. Táto technológia umožňuje niekoľkonásobne lacnejšie telefonovanie do zahraničia ako klasická hlasová služba ST. Medzi spoločnosti, ktoré na slovenskom trhu v tejto oblasti pôsobia, patria napríklad firmy Nextra (Telenor), Kiwwi či Dial Telecom. Svoj vstup na slovenský trh však ohlásili aj ďalšie spoločnosti ako eTel, Callino či telekomunikačné divízie energetických podnikov – Energotel (Slovenské elektrárne), Infogas (SPP), Železničné telekomunikácie (ŽSR) či Transtel (Transpetrol). Záujem o poskytovanie tejto služby však majú aj samotné telekomunikácie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS