ČLÁNOK
TTIP – Jedinečná príležitosť na rast firiem na Slovensku (?)
15. septembra 2013

Dňa 14. júna 2013 dali členské krajiny EÚ mandát Európskej komisii, aby začala rokovania s USA o vytvorení zóny voľného obchodu. Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií (TTIP) môže priniesť obom ekonomickým veľmociam nový rozvojový impulz, posilniť hospodársky rast a zamestnanosť. Vytvorenie zóny voľného obchodu zároveň posilní pozíciu hlavnej ekonomickej zóny USA – EÚ, ktorá určuje štandardy pre celý svet.

TTIP možno podľa doteraz publikovaných analýz považovať za obrovskú príležitosť pre ďalší ekonomický rozvoj a Slovensko by nemalo pri rokovaniach o konkrétnych bodoch transatlantického partnerstva ostať v pozícii pasívneho pozorovateľa. S cieľom posilniť hlas slovenských podnikateľov a odbornej verejnosti pri rokovaniach o obsahu a finálnej podobe TTIP začala PAS v spolupráci s Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických v Bratislave realizovať osobitný projekt s názvom TTIP – Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií: Jedinečná príležitosť na rast firiem na Slovensku (?), v rámci ktorého chce diskutovať s podnikateľmi o výhodách a nevýhodách spoločného transatlantického trhu, hĺbkovo analyzovať dopady na slovenskú ekonomiku a podnikateľské prostredie, identifikovať hlavné riziká a hľadať možnosti ich minimalizácie.

 viac


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS