ČLÁNOK
Tržby v priemysle vzrástli v júni o 7,7 % na 91,1 mld. Sk
13. augusta 2001

V júni sa v priemysle tržby za vlastné výkony a tovar v porovnaní s júnom 2000 zvýšili v stálych cenách o 7,7 % na 91,1 mld. Sk. Vo vývoji sa premietol hlavne ich rast v priemyselnej výrobe o 9 % a vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody o 0,6 %. Pokles tržieb pokračoval v ťažbe nerastných surovín, kde sa znížili o 10,7 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

V prvom polroku sa tržby v priemysle spolu oproti rovnakému obdobiu minulého roku zvýšili o 8,7 % pri ich raste v priemyselnej výrobe o 12,2 %. Nižšie ako pred rokom boli tržby v ťažbe nerastných surovín o 17,3 % a vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody o 6,8 %.

Tržby realizované v stavebníctve sa v júni medziročne zvýšili o 6,2 % v stálych cenách na 11,1 mld. Sk. V prvom polroku boli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku vyššie o 8,5 %.

V maloobchode, hoteloch a reštauráciách dosiahol objem tržieb v júni 36,7 mld. Sk a oproti júnu 2000 bol nižší v stálych cenách o 2,1 %. Medziročné tempo vývoja bolo ovplyvnené hlavne poklesom tržieb v maloobchodných podnikoch o 8,3 % a v hoteloch a reštauráciách o 9,7 %. Pokračoval rast tržieb obchodných subjektov s činnosťou predaj, údržba a opravy motorových vozidiel a motocyklov, maloobchodný predaj pohonných látok (o 23,1 %).

V prvom polroku tržby v maloobchode, hoteloch a reštauráciách v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2000 vzrástli o 2,1 %.

Vo veľkoobchode v júni pretrvávala tendencia medziročného poklesu tržieb. V porovnaní s júnom 2000 boli nižšie v bežných cenách o 6 % a dosiahli 50,1 mld. Sk. Pokračoval pokles tržieb veľkoobchodu s nepoľnohospodárskymi medziproduktami (o 28 %) a za sprostredkovanie veľkoobchodu (o 17,8 %). Znížili sa aj tržby veľkoobchodu s potravinami, nápojmi a tabakom o 3,1 % a s tovarom pre domácnosť o 0,3 %. Vyššie ako pred rokom boli tržby vo veľkoobchode so strojmi a zariadeniami o 94,3 %, v ostatnom veľkoobchode o 37,2 % a vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami o 19,7 %. V prvom polroku tržby vo veľkoobchode oproti rovnakému obdobiu minulého roku klesli o 8,1 %.

V doprave a skladovaní sa v júni realizovali tržby v objeme 7,5 mld. Sk a boli v bežných cenách o 26,5 % vyššie ako v júni 2000. Tempo vývoja zrýchľoval hlavne rast tržieb vo vedľajších a pomocných činnostiach v doprave o 50,1 %. V cestnej doprave sa zvýšili o 18,5 %, v železničnej doprave o 14,4 % a v potrubnej doprave o 2,5 %. V prvom polroku boli tržby v doprave a skladovaní o 29,7 % nad úrovňou rovnakého obdobia minulého roku.

Tržby v pošte a telekomunikáciách v júni medziročne vzrástli o 23,4 % v bežných cenách na 4,2 mld. Sk. Ich vývoj súvisel s rastom v telekomunikačnej činnosti o 24,6 %, kde tržby tvorili 84,1 % z celkových tržieb a v poštovej a doručovateľskej činnosti o 17,2 %. V prvom polroku boli tržby v pošte a telekomunikáciách medziročne vyššie o 19 %.

V odvetviach nehnuteľnosti, prenajímanie a ostatné verejné služby sa tržby v júni v porovnaní s júnom 2000 znížili v stálych cenách o 3,4 % na 12,6 mld. Sk. Ich úroveň ovplyvnili v najväčšej miere nižšie tržby za služby v oblasti nehnuteľností (o 6,7 %), rekreačné, kultúrne a športové činnosti (o 5,4 %) a za iné obchodné služby (o 1,3 %). Tempo poklesu zmierňovali hlavne vyššie tržby za počítačové a súvisiace činnosti (o 9 %). V prvom polroku sa tržby v odvetviach nehnuteľnosti, prenajímanie a ostatné verejné služby oproti rovnakému obdobiu minulého roku znížili o 0,8 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS