ČLÁNOK
Tržby Slovakofarmy medziročne vzrástli o 555 mil. Sk
10. septembra 1999

Slovakofarma, a.s., Hlohovec dosiahla podľa medzinárodnej účtovnej metodiky IAS v prvom polroku 1999 čistý zisk 172 mil. Sk, čo je v porovnaní s tým istým obdobím uplynulého roku nárast o 1 mil. Sk. Zisk spoločnosti pred zdanením predstavoval 302 mil. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 2 mil. Sk. Výnos Slovakofarmy na jednu akciu tak dosiahol 106 Sk.
Tržby spoločnosti vzrástli za prvých šesť mesiacov na medziročnej báze o 555 mil. Sk na 2,905 mld. Sk a zisk z prevádzkovej činnosti vystúpil o 8,2 % na 447 mil. Sk. Dlhodobé pôžičky Slovakofarmy vo výške 654 mil. Sk tvorili k ultimu júna 97 % z celkových dlhodobých záväzkov firmy a krátkodobé úvery evidovala spoločnosť v objeme 1,754 mld. Sk. Krátkodobé záväzky predstavovali celkom 2,551 mld. Sk.
Aktíva najväčšieho výrobcu liečiv v SR vzrástli medziročne o 626 mil. Sk na 7,297 mld. Sk, z toho tvorili stále aktíva 3,505 mld. Sk. Pohľadávky firmy dosiahli 2,086 mld. Sk v porovnaní s 1,565 mld. Sk. Vlastné imanie sa zvýšilo o 3 % na tohtoročných 4,001 mld. Sk.
Slovakofarma Hlohovec je najstarším a súčasne najvýznamnejším výrobcom liečiv na Slovensku, zameriava sa najmä na generické liečivá. Spoločnosť sa špecializuje na výrobu pevných liekových foriem, tvrdých a mäkkých želatínových kapsúl, šumivých tabliet, mastí, liečivých čajov a macerátov. V minulom roku ako prvá spoločnosť tohto druhu v SR úspešne emitovala globálne depozitné poukážky na zahraničných kapitálových trhoch. Základné imanie spoločnosti je 1,754 mld. Sk. Majoritným akcionárom je S. L. Pharma Holding GmbH Wien.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 1. 2021

USD 1,210 0,003
CZK 26,125 0,036
GBP 0,886 0,005
HUF 357,380 1,140
CAD 1,538 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS