ČLÁNOK
Tržby sa v prvom štvrťroku 1998 zvýšili medziročne o 15 %
31. mája 1998

Rast zaznamenali aj výnosy spoločnosti z 665 mil. Sk v prvom kvartáli minulého roka na 768 mil. Sk na konci marca tohto roka. Výnosy prevýšili plánovanú úroveň o 7 %. Agentúru SITA o tom informoval generálny riaditeľ firmy Marián Slovák. AssiDomän tak pokračuje v programe rastu, ktorý podnik vytýčil minulý rok. Za prvý štvrťrok 1998 vykázala firma podľa M. Slováka pozitívny hospodársky výsledok, jeho výšku však nešpecifikoval. Druhá najväčšia celulózka na Slovensku sa tento rok zaviazala znižovať dopady výroby na životné prostredie. Podľa M. Slováka chce AssiDomän Packaging na vstupoch používať ekologicky nezávadné látky. K tomu by malo prispieť aj zavedenie environmentálneho manažérskeho systému podľa certifikačnej normy ISO 14001, ktorú by spoločnosť chcela získať ešte v tomto roku. Preto by asi 40 % všetkých tohtoročných investícií malo smerovať práve na zlepšenie ochrany životného prostredia. V tomto roku plánuje spoločnosť výnosy do 4 mld. Sk a navýšenie exportu na 65 až 67%. Za rok 1997 eviduje AssiDomän Packaging hrubý zisk 172,8 mil. Sk a v tomto roku plánuje jeho zdvojnásobenie. V rámci tohtoročnej transformácie sa centrálne riadenie závodov pretransformovalo na divízne, pričom z bývalých závodov vznikli štyri divízie. Ide o Divíziu 1 – izolačné materiály, Divízia 2 – Fluting, Divízia 3 – Kartonáž a Divízia 4 – Energie a doprava. Švédska spoločnosť AssiDomän kontroluje asi 93 % akcií štúrovského podniku. AssiDomän Packaging Štúrovo sa začlenila do najväčšej obchodnej skupiny AssiDomän Packaging, ktorú tvorí viac ako 60 spoločností. Materská firma AssiDomän je rozdelená na 5 obchodných skupín s vyše 90 spoločnosťami v 14 európskych krajinách. Jej hlavným akcionárom je švédsky štát s podielom 50,2% akcií a hlasov. Nadnárodná spoločnosť AssiDomän sa orientuje na výrobu obalového papiera, obalov a reziva.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS