ČLÁNOK
Troch najväčších záujemcov nemožno jednoznačne favorizovať
29. februára 2000

Nemožno však odvodzovať jednoznačné závery, pretože svoj záujem prejavili aj iné, menšie telekomunikačné spoločnosti. Pre agentúru SITA to povedal štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Dušan Faktor.

Ako uviedol, je zrejmé, že títo traja uchádzači predložia ministerstvu svoje ponuky do polovice marca. Nie je však vylúčené, že títo ako aj ostatní záujemcovia naďalej budú kontaktovať ministerstvo a privatizačného poradcu, ktorým je Deutsche Bank, a budú prebiehať rokovania ministerstva a záujemcov s cieľom vyjasniť si otázky týkajúce sa privatizačných dokumentov a podmienok predaja ST.

„Stratégia podnikov, ktoré vystúpili z privatizačného procesu je zrejme taká, že sa rozhodli orientovať svoje zdroje na iné teritóriá a trhové segmenty,“ komentoval D. Faktor rozhodnutie spoločností France Telecom a Telenor, že sa nebudú uchádzať o privatizáciu ST.

V priebehu januára boli potenciálnym záujemcom o kapitálový vstup do ST zaslané návrhy Zmluvy o predaji a upísaní akcií a Akcionárskej zmluvy. Podľa predstaviteľov MDPT, v priebehu marca sa očakávajú indikatívne ponuky s pripomienkami k Zmluve o predaji a upísaní akcií, Akcionárskej zmluve a návrhu licencie, ktoré budú predmetom následných rokovaní so záujemcami o privatizáciu ST a príslušnými orgánmi SR. Podľa vyjadrení predstaviteľov ministerstva dopravy by mal proces výberu strategického partnera pre ST v apríli dospieť k výberu jedného záujemcu. Za najväčších favoritov sa v súčasnosti považujú spoločnosti Telekom Austria, Deutsche Telekom a holandský KPN Telecom. Majiteľom minoritného 15-percentného balíka by sa mala stať Európska banka pre obnovu a rozvoj.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS