ČLÁNOK
Trinásť krajín spoločne v boji proti internetovým podvodom
30. apríla 2001

Internet, ktorý prináša so sebou mnohé výhody, je rovnako oblasťou, v ktorej sa darí aj podvodníkom najmä, ak príslušná legislatíva je v praxi stále nepostačujúca. Návštevník Internetu využívajúci rozličné online služby ako napr. nákup tovaru či rezervovanie si dovolenky sa neraz stane obeťou podvodu, kedy neuvidí tovar, za ktorý si zaplatil alebo si neužije naplánovanú dovolenku. Tieto dva príklady sú len ukážkou toho, čo v skutočnosti nie je na poli Internetu zriedkavé. Novovytvorená web stránka Econsumer.gov dáva zákazníkovi možnosť podať sťažnosť a štátnym orgánom cenné informácie a podnety v boji proti online podvodom.Skutočnosť, že do projektu sa zapojilo už trinásť štátov sveta (medzi inými Spojené štáty, Švédsko, Veľká Británia ale aj Mexiko či Maďarsko), svedčí o uvedomení si bezhraničnosti Internetu čo do medzinárodnej úrovne.

Prevádzkovanie stránky je zastrešované Federálnym úradom USA pre obchod a funguje na dvoch úrovniach. Prvou je možnosť zákazníka oznámiť nečestné spôsoby niektorých obchodníkov v jednom zo štyroch ponúkaných jazykov, pričom takáto informácia bude zaradená do príslušnej databázy, ktorá bude vrámci druhej úrovne cez heslo prístupná vládnym orgánom tej – ktorej krajiny. Táto posledná fáza predstavuje zatiaľ nie celkom jasnú predstavu o konkrétnych krokoch, keďže projekt má viac – menej informatívny charakter a tiež nie je zaručené, že sa všetky sťažnosti dostanú k príslušnému orgánu. Zámer zainteresovaných je však jasný. Popri pridružení ďalších krajín do projektu chce ich snaha smerovať k tomu, aby prednesené sťažnosti mali v praxi skutočný efekt.

Je zrejmé, že služby zákazníkom v rámci Internetu ešte len čaká budúcnosť, keďže ich penetrácia medzi širšie vrstvy spoločnosti dnes nie je veľká. Práve preto je na ich začiatku projekt Econsumer.gov sľubnou súčasťou.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS