ČLÁNOK
Tri štvrtiny projektov EBOR sú aspoň stredne úspešné
20. apríla 2001

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) dosiahla vysoký resp. stredný stupeň úspešnosti pri 74 % svojich projektov. Banka, ktorá podporuje transformáciu krajín strednej a východnej Európy a bývalého ZSSR na trhový systém, to oznámila vo svojej správe. „Najvýraznejšie úspechy dosiahla EBOR v tých krajinách, ktoré poskytujú priaznivejšie prostredie pre participáciu súkromného sektora,“ povedal prezident banky Jean Lemierre.

EBOR je najväčším samostatným investorom v rámci súkromného sektora v strednej a východnej Európe a v bývalom ZSSR. Od roku 1991 uskutočnila priame investície vo výške 16 miliárd dolárov, čo je 9 % celkových priamych zahraničných investícií. Úspechy projektov EBOR sa veľmi líšia v závislosti od jednotlivých krajín. Slovensko patrí medzi krajiny, kde hodnotí EBOR svoje projekty ako najmenej úspešné, spolu s Arménskom, Azerbajdžanom, Českou republikou, Slovinskom a Tadžikistanom. Zvlášť úspešné projekty, podľa účinku projektov na transformáciu, sa uskutočnili v Bosne, Bulharsku, Chorvátsku, Kazachstane, Poľsku a Rumunsku.

Projekty EBOR v Rusku a Ukrajine splnili svoje ciele a banka ich označila za stredne úspešné, čo je pomerne prekvapujúce vzhľadom na pomalé napredovanie trhových reforiem v Rusku a na finančnú krízu v Rusku v roku 1998. Jeden z hlavných úspechov projektov EBOR v Rusku bol v rámci sektora malého a stredného podnikania.

Najúspešnejšie boli projekty banky v oblasti infraštruktúry, pričom na druhom mieste v rámci úspešnosti sa zaradili projekty v oblasti finančných inštitúcií. Najmenej úspešné boli všeobecné priemyselné projekty. Problémom EBOR je však skutočnosť, že jeden zo šiestich projektov nemal žiaden vplyv na transformáciu, resp. vplyv bol negatívny.

Hoci je EBOR najväčším investorom v regióne, jej vplyv sa prirodzene zmenšuje. Viaceré krajiny v pokročilých fázach transformácie na trhový systém, ako je napríklad Poľsko a Maďarsko, majú prístup na medzinárodné kapitálové trhy. V štúdii sa uvádza, že celková hodnota kapitálových tokov súvisiacich s financovaním zo strany EBOR predstavuje 50 mld. USD. Medzi rokmi 1991 a 1995 sa EBOR podieľala 15 % na priamych zahraničných investíciách. V roku 2000 sa EBOR podieľala 6 percentami na celkových investíciách, uskutočnených od roku 1991.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 8. 2021

USD 1,189 0,000
CZK 25,476 0,025
GBP 0,856 0,004
HUF 356,010 1,190
CAD 1,482 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS