ČLÁNOK
Tri štvrtiny akcionárov 1. garantovanej uprednostnilo akcie
19. júna 2002

Do polovice júna podpísalo 88 % akcionárov 1. garantovanej, a.s., dodatok k zmluve o odkúpení akcií spoločnosti, pričom 74 % klientov sa rozhodlo pre výmenu svojich listinných akcií za zaknihované a 14 % uprednostnilo ich výmenu za dlhopisy firmy. O predčasné ukončenie zmluvy a vyplatenie investovaných prostriedkov požiadalo 6,2 % klientov a zvyšných 5,8 % sa ešte nerozhodlo, ako zo svojimi akciami naložia. V utorok o tom informoval podpredseda predstavenstva spoločnosti Michal Benák. „Preregistrácia akcií na zaknihované by sa mohla uskutočniť do 26. júna a následne by sa malo vyplácať,“ uviedol. Firma pritom najprv vyplatí len 30 % hodnoty akcií a zvyšok podľa neho splatí do jedného roka.

Akcie 1. garantovanej by mohli byť podľa Benáka obchodovateľné na kótovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave už v júli. Spoločnosť totiž už vypracovala prospekt emitenta a požiadala o povolenie aj Úrad pre finančný trh. Hodnota akcií na burze by podľa predstaviteľov spoločnosti mala rásť, avšak ich cena bude závisieť od ponuky a dopytu na trhu.

Akcionári 16. marca na mimoriadnom valnom zhromaždení schválili výmenu listinných akcií za zaknihované s nominálnou hodnotou 1 000 Sk, čím chce spoločnosť zosúladiť svoju činnosť so zákonom o cenných papieroch a investičných službách. Akcionári sa môžu rozhodnúť pre verejneobchodovateľné akcie v hodnote pôvodnej investície a výnosu, garantovaného do mája 2002, alebo pre dlhopisy s pevným výnosom 8,75 % p.a. a päťročnou splatnosťou. V marci schválili akcionári aj dispozície na emisiu dlhopisov, 1. garantovaná totiž plánuje emitovať verejneobchodovateľné dlhopisy v niekoľkých kolách v celkovom objeme 1,15 mld. Sk.

Základné imanie 1. garantovanej, ktorá vlani dosiahla hrubý zisk 53,97 mil. Sk, je 2,3 mld. Sk. Spoločnosť má takmer 49 tis. akcionárov, od ktorých vyzbierala celkovo 2,6 mld. Sk. Súčasná odkupná hodnota akcií klientov spolu so sľúbenými výnosmi by podľa predstaviteľov firmy mala byť 3,1 mld. Sk. Vyzbierané prostriedky investovala 1. garantovaná do viacerých projektov a nehnuteľností, ako sú poisťovňa Kontinuita, Novácke chemické závody, Solivary Prešov, Štúdio Koliba a Ski Jasná. Kapitál vložený do investičných aktivít predstavuje 2,7 mld. Sk. Minulý rok skončila skupina spoločností s konsolidovaným ziskom 62 mil. Sk. Konsolidované aktíva firmy predstavovali podľa jej predstaviteľov ku koncu mája 8,8 mld. Sk, vlastné imanie bolo 4,2 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS